Skip to main content

Instrument za mjerenje veličine čestica baziran na raspršenju laserskog svjetla

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
LS 13320
Kategorija
kapitalna (> 132.722,81 EUR / 1.000.000 HRK)
Vrsta instrumenta
laser
Vrsta analize
strukturna analiza
Samostalan/vezan
samostalan
Stanje opreme
potpuno funkcionalan
Discipline
Geofizika , Kemija
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske
Vanjski link za kapitalnu opremu

Characteristics

Model
LS 13320
Proizvođač
Beckman Coulter
Radno i mjerno područje
0,04-2000 μm
Princip rada i mjerna tehnika
LS mjeri raspodjelu veličina čestica na principu raspršenja laserskog svjetla na česticama u uzorku. Kut raspršenja svjetlosti je karakteristika veličine čestice, odnosno, što je čestica manja veći je kut difrakcije svetlosti. Optički sustav instrumenta je dio u kojem se odvija mjerenje. Fourier leća usmjerava ulaznu zraku da ne interferira s raspršenom svjetlosti i da pretvara svjetlost raspršenu pod različitim kutevima u funkciju lokacije na plohi za detekciju. Karakteristika Fourier leće je da će raspršenje svjetlosti bilo koje čestice pod određenim kutem biti reflektirano od leće tako da padne na određeni detektor bez obzira na položaj čestice u svjetlosnoj zraci. Rezultat toga je da Fourier leća stvara sliku kompozitnog raspršenja svjetlosti svih čestica tako da uzorak bude centriran na točno određenoj točki u Fourier leći, bez obzira na položaj ili brzinu čestice u zoni očitavanja. Pojedinačni odrazi zrake od velikog broja čestica u ćeliji su sumirani stvarajući jedinstveni odraz zrake od čestica koji pokazuje udio svih čestica u ćeliji. Tijekom mjerenja dobije se prosjek veličina svih čestica. Kompozitni raspršeni uzorak se mjeri sa 126 detektora postavljenih pod kutom od 35 stupnjeva od optičkih osi. Kada je prikazan intenzitet u protočnim jedinicama (intenzitet svjetla po jedinici područja) prikazana je raspodjela veličina čestica u uzorku. Da bi se izračunala distribucija kompozitni raspršeni uzorak je razdijeljen u set pojedinačnih brojeva, jedan za svaku veličinsku kategoriju, a relativna amplituda svakog broja je mjera relativnog volumena ekvivalentnog sferičnog uzorka te veličine. Ova raspodjela se temelji ili na Fraunhofer ili Mie teoriji.
Nabavna cijena
700000 HRK
Prenosivost
No
Rad na daljinu
No

Location

Adresa
Bijenička 54
Krilo/Kat/Soba
3. krilo/podrum/01

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.