Skip to main content

Zetasizer Nano-ZS je uređaj za mjerenje parametara od izuzetne važnosti u koloidnoj kemiji i kemiji polimera:
- veličinu čestica i molekula metodom dinamičkog raspršenja svjetlosti (područje veličina 0,6 nm – 6 μm)
- zeta potencijala u vodenom i organskom mediju koristeći M3-PALS tehniku
- molekularnu težinu polimera metodom statičkog raspršenja svjetlosti.

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
Zetasizer
Uža područja primjene
kolodina kemija, kemija polimera, nanotehnologija, zaštita okoliša
Namjena instrumenta
određivanje veličine i naboja nanočestica
Popis usluga
određivanje veličine nanočestica; određivanje naboja nanočestica; studije stabilnosti; optimizacija procesa proizvodnje nanočestica
Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen
Površinski aktivne tvari, procesi u otopini i na međupovršinama
Kategorija
kapitalna
Vrsta instrumenta
laser
Samostalan/vezan
Samostalan instrument
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Characteristics

Mrežna URL adresa instrumenta na stranicama proizvođača
Proizvođač
Malvern
Radno i mjerno područje
0,6 nm - 6 µm

Location

Zavod
Laboratorij
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička c. 54
Krilo/Kat/Soba
CK II 20

Terms of use

Način korištenja instrumenta
samostalni rad - ovlašteni korisnici , rad uz pomoć ovlaštenog korisnika , znanstvena suradnja , servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.