Skip to main content

Uređaj služi za mjerenje veličina čestica metodom raspršenja laserskog svjetla u području od 20 nm do 2 mm.

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
Analizator čestica
Uža područja primjene
anorganske i organske čestice netopljive u otapalu (najčešće -voda)
Popis usluga
mjerenje raspodjele veličina čestica po masi/volumenu i/ili broju
Kategorija
srednja
Vrsta instrumenta
raspršenje laserskog svjetla
Vrsta analize
optička karakterizacija
Primjene
određivanje raspodjele veličina čestica
Samostalan/vezan
Samostalan instrument
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO) , Matična ustanova
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Characteristics

Model
mastersizer 2000
Proizvođač
Malvern
Radno i mjerno područje
Mjeri čestice od 20 nm do 2 mm
Princip rada i mjerna tehnika
Raspršenje laserskog svjetla na dispergiranim česticama u otapalu (vodi).
Ostale tehničke karakteristike
Uređaj se koristi za određivanje raspodjele veličina čestica koje se nalaze raspršene u tekućini (voda ili organsko otapalo) metodom raspršenja laserskog svjetla prema Mie teoriji. Koristi se za čestice različitih oblika, disperziteta, gustoće i podrijetla (organske, anorganske, kristalne, amorfne, itd.). Potrebno je znati refrakcijski indeks materijala od kojeg su čestice napravljene. Primjena u znanosti o materijalima, kemiji, farmaciji, biologiji, geologiji, fizici, itd.
Popratna i dodatna oprema
Hydro 2000S, vanjska jedinica za kontinuirani protok uzorka kroz protočnu ćeliju. Ima ugrađen ultrazvuk za razbijanje agregata, računalnu kontrola protoka, ispiranja i čišćenja ćelije.

Location

Zavod
Laboratorij
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička 54
Krilo/Kat/Soba
X/1/A201

Terms of use

Cjenik korištenja
Cijena su određene za korisnike:
1) unutar IRB,
2) u sustavu znanosti RH i
3) izvan sustava znanosti RH u (kn/uzorku).

osnovno +predobrada +ekspertiza
1) 40 100 140
2) 58+PDV 143+PDV 200+PDV
3) 72+PDV 180+PDV 250+PDV
Popis ovlaštenih korisnika
Dr. sc. Lidija Androš Dubraja
Dr. sc. Tatjana Antonić Jelić
Dr. sc. Sanja Bosnar
Dr. sc. Josip Bronić
Dr. sc. Stjepko Krehula
Dr. sc. Ana Palčić
Dr. sc. Željka Petrović
Dr. sc. Andreas Puškarić
Marijan Marciuš, dipl. prof. fizike
Đurđica Brlek
Servis uz naplatu
priprema i obrada uzorka
Način korištenja instrumenta
servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS , servis uz naplatu za sve korisnike , samostalni rad - ovlašteni korisnici , znanstvena suradnja

Tržišna prilika

Opis tržišne prilike
Raspodjela veličina čestica po masi/volumenu i/ili po broju, metodom raspršenja laserskog svjetla u području od 20 nm do 2 mm. Dostupna je sluga snimanja i interpretacije rezultata.
Opis usluge
Snimanje (interpretacija) raspodjele veličina čestica dispergiranih u otapalu, obično u vodi.

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.