Skip to main content

Mossbauerova spektroskopija je metoda koja se zasniva na efektu nuklearne gama-rezonancijske apsorpcije bez uzmaka atomske jezgre. Ovaj efekt naziva se još i Mossbauerov efekt u čast njemačkom fizičaru Rudolfu Mossbaueru koji ga je eksperimentalno dokazao 1958. godine. R. Mossbauer je za ovo otkriće dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1961. godine. Mossbauerov efekt opisuje emisiju kvanta gamma-zračenja i rezonancijsku apsorpciju tog zračenja od strane identične atomske jezgre apsorbera. Energija izgubljena uzmakom jezgre emitera tijekom emisije gama-zračenja nadoknađuje se Doplerovim efektom. Nuklearne hiperfine interakcije za danu nuklearnu jezgru jako ovise o njenom kemijskom okruženju, na primjer oksidacijskom broju, koordinaciji, faznom sastavu, defektima, dopiranju, veličini kristala, stupnju kristalnosti i magnetskim svojstvima. Mossbauerova spektroskopija se može primjeniti u istarživanjima kemijskih elemenata i spojeva za koje postoje odgovarajući Mossbauerovi izotopi. Mogućnosti ove spektroskopske tehnike su znatno povećane primjenom sinkrotronske Mossbauerove spektroskopije.

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
57Fe-MS
Uža područja primjene
Kemija, fizika, znanost o materijalima, geologija, minerologija, biologija
Namjena instrumenta
Određivanje faznog sastava, magnetskih svojstava, oksidacijskog broja, koordinacije, veličine čestica.
Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen
Industrijski projekt: Nuklearni gorivni ciklus
Kategorija
srednja
Vrsta instrumenta
spektrometar
Vrsta analize
strukturna analiza , magnetska analiza
Primjene
određivanje kemijske veze
Samostalan/vezan
Samostalan instrument
Procijenjeni broj korisnika
30
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Matična ustanova
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Characteristics

Model
standardna instrumentalna konfiguracija
Mrežna URL adresa instrumenta na stranicama proizvođača
Proizvođač
WISSEL GmbH (Starnberg, Njemačka)
Mrežna URL adresa proizvođača
Radno i mjerno područje
- mjerenja pri sobnoj i sniženoj temperaturi specifično kemijskih spojeva koji sadrže Fe
Princip rada i mjerna tehnika
-transmisijska geometrija
-mjerenje čvrstih uzoraka u praškastom obliku ili u formi
vrlo tankog filma (folije)
-spektrometar ima emiter (Mossbauerov izvor): 25 mCi 57Co(Rh) što omogućuje mjerenja uzoraka koji sadrže atome željeza.
Detaljne tehničke karakteristike
www.wissel-instruments.de
Ostale tehničke karakteristike
www.wissel-instruments.de
Popratna i dodatna oprema
PC
MOSSWINN program

Location

Zavod
Laboratorij
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička cesta 54
Krilo/Kat/Soba
X/suteren/002

Terms of use

Popis ovlaštenih korisnika
Dr. sc. Stjepko Krehula
Dr. Željka Petrović
Marijan Marciuš, prof. fizike
Način korištenja instrumenta
samostalni rad - ovlašteni korisnici , servis bez naplate za korisnike iz sustava MZOS , servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.