Skip to main content

Panoramski uređaj za ozračivanje gama zrakama 60Co jedini je takve vrste u Hrvatskoj. Pogodan je za različite primjene u velikom u rasponu doza. Sposobnost ionizirajućeg zračenja da se njegovom primjenom kontrolirano generiraju slobodni radikali, elektroni, ioni i pobuđene molekule u materiji pruža široke mogućnosti interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja.
Pored usluga ozračivanja za potrebe znanstvenih istraživanja, nudimo i usluge za komercijalne potrebe.
Na dan 31.12.2015. aktivnost izvora je 3439 TBq (93 kCi).

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
Izvor gama zračenja
Inventarni broj
20457
Uža područja primjene
Radijacijska kemija, Radiobiologija, Radijacijska tehnologija
Namjena instrumenta
Ozračivanje materijala gama zrakama (biomimetičko te biocidno djelovanje zračenja)
Popis usluga
Sterilizacija medicinskog pribora za jednokratnu upotrebu; Sterilizacija i pasterizacija farmaceutskih sirovina, ekscipijenata, gotovih proizvoda i ambalaže te srodnih proizvoda; Pasterizacija kozmetičkih i srodnih materijala, sirovina, gotovih proizvoda
Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen
Fizičko-kemijski učinci zračenja u materijalima (098-0982904-2954)
Kategorija
kapitalna
Primjene
radijacija
Samostalan/vezan
Samostalan instrument
Procijenjeni broj korisnika
70
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Donacija , Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO) , Matična ustanova
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Characteristics

Model
unikat
Princip rada i mjerna tehnika
Ozračivanje gama zrakama emitiranim prirodnim raspadom izotopa Co-60

Location

Zavod
Laboratorij
Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriji
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička 54
Krilo/Kat/Soba
II.ciklotronsko krilo

Terms of use

Cjenik korištenja
Na zahtjev
Servis uz naplatu
prema raspoloživom cjeniku
Način korištenja instrumenta
samostalni rad - ovlašteni korisnici , znanstvena suradnja , servis bez naplate za korisnike iz sustava MZOS , servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.