Skip to main content

Plinski kromatograf (GC, Varian CP-3800) s pulsno-plamenim fotometrijskim detektorom (PFPD, Varian)

plinski kromatograf (GC, CP-3800, Varian)
pulsno-plameni fotometrijski detektor (Varian)
split/splitless injektor 1177 (Varian)
autosampler 8400 (Varian)
generator vodika (Domnick Hunter)

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
GC-PFPD
Inventarni broj
V037650
Uža područja primjene
kemija
Namjena instrumenta
Analiza organskih spojeva kositra, dušika, fosfora i sumpora
Popis usluga
Određivanje organokositrovih spojeva u vodenim (slatka i morska voda) i čvrstim (sediment, tlo, biota) uzorcima
Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen
CARDS projekt - EU sredstva (Instrument je ustupljen na korištenje od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo)
Kategorija
srednja
Vrsta instrumenta
kromatograf , mikroskop
Vrsta analize
fotometrijska detekcija , strukturna analiza , kromatografska separacija
Primjene
modeliranje , analiza elemenata u tragovima , koncentracija elementa u uzorku
Samostalan/vezan
Samostalan instrument
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO) , Državni zavod za mjeriteljstvo
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Location

Zavod
Laboratorij
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička 54
Krilo/Kat/Soba
4. krilo, 10b

Terms of use

Servis uz naplatu
priprema i obrada uzorka
Način korištenja instrumenta
samostalni rad - ovlašteni korisnici

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.