Skip to main content

Ramanov spektrometar tvrtke HORIBA Jobin Yvon model T64000 (proizveden 2007.g.) je uređaj za standardnu LASER Ramanovu i MICRO-Ramanovu spektroskopiju. Ramanova spektroskopija je metoda pomoću koje se istražuju vibracijska svojstva materije u čvrstom, tekućem i plinovitom stanju. Komplementarna je infracrvenoj spektroskopji. Zbog izuzetne osjetljivosti može registrirati molekulski sastav uzoraka volumena do jednog kubičnog mikrona. Iz toga razloga se u zadnje vrijeme Ramanovi spektrometri opremaju s mikroskopom koji omogućava mapiranje površinske raspodjele određene molekule, kemijskog spoja ili supstance.

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
Raman
Kategorija
kapitalna (> 132.722,81 EUR / 1.000.000 HRK)
Vrsta instrumenta
spektrometar
Vrsta analize
površinska analiza , strukturna analiza
Samostalan/vezan
samostalan
Stanje opreme
potpuno funkcionalan
Discipline
Fizika
Vanjski link za kapitalnu opremu

Characteristics

Model
Jobin Yvon T64000
Proizvođač
HORIBA Jobin Yvon model
Radno i mjerno područje
Vibracijsko područje 3-7000 cm-1. Spektralno područje 400-1100 nm.
Princip rada i mjerna tehnika
Spektrometar Jobin Yvon T64000 je trostruki monokromatorski sistem koji se sastoji od dvostrukog predmonokromatora (stage 1 and 2, na slici 1) i spektrometarskog dijela (stage 3 na istoj slici). Predmonokromator može raditi dva načina - u suptraktivnom i aditivnom modu. Suptraktivni mod rada omogućava jako potiskivanje elastično raspršenog laserskog svjetla tzv. „stray light“ što omogućava snimanje niskofrekventnih Ramanovih spektara do 3 cm-1. S druge strane aditivni mod omogućava najveću spektralnu rezoluciju. CCD detektor Symphony I tvrtke Cryogenic s poljem piksela 1024 x 256 je hlađen tekućim dušikom do temperature 140 K. Srednja kvantna efikasnost mu je u spektralnom podrucju 400-900 nm oko 40%, te je stoga optimalan za standardnu primjenu u vidljivom području. Drugi CCD detektor Symphony II s poljem piksela 2048 x 512 isto tako tvrtke Cryogenic je dizajniran za UV spektralno podrucje od 200 do 900 nm s srednjom kvantnom efikasnošću od 60%. Proces mjerenja i upravljanja kontrolira LabSpec software. U kompletu s Ramanovim spektrometrom je i mikroskopsko postolje s kontrolerom LINKAM THMS600 za temperaturno ovisna mjerenja. Sistem THMS600 je jedan od najpopularnijih grijaćih / hladećih postolja univerzalne primjene s visokim vrijednostima brzina grijanja / hladjenja i s visokom točnošću i stabilnosti temperature koja iznosi do 0.1°C. LINKAM THMS600 je opremljen s CI94 temperaturnim kontrolerom i LNP94 pumpom za tekući dušik. Radne temperature su u intervalu od -196° do 600°C. Precizna kontrola toka tekućeg dušika omogućava kontrolu brzine hlađenja od 130 oC/min do 0.1 oC/min. Software Linksys 32 u realnom vremenu očitava temperaturu, kontrolira parametre grijanja/hlađenja kao što su brzina, granične vrijednosti, te vrijeme zadržavanja na pojedinoj temperaturi.
Popratna i dodatna oprema
Kriostat s zatvorenim ciklusom helija za snimanje na temperaturama 10-300 K.
Nabavna cijena
2300000 HRK
Prenosivost
No
Rad na daljinu
No

Location

Adresa
Bijenička 54
Krilo/Kat/Soba
VI Krilo/Podrum/Soba...

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.