Skip to main content

Ramanov spektrometar tvrtke HORIBA Jobin Yvon model T64000 (proizveden 2007.g.) je uređaj za standardnu LASER Ramanovu i MICRO-Ramanovu spektroskopiju. Ramanova spektroskopija je metoda pomoću koje se istražuju vibracijska svojstva materije u čvrstom, tekućem i plinovitom stanju. Komplementarna je infracrvenoj spektroskopji. Zbog izuzetne osjetljivosti može registrirati molekulski sastav uzoraka volumena do jednog kubičnog mikrona. Iz toga razloga se u zadnje vrijeme Ramanovi spektrometri opremaju s mikroskopom koji omogućava mapiranje površinske raspodjele određene molekule, kemijskog spoja ili supstance.

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
Raman
Uža područja primjene
Ramanova spektroskopija nalazi veliku primjenu u istraživanjima novih materijala, fizici, kemiji, biologiji, medicini, zatim u forenzici, geologiji, likovnoj umjetnosti, arheologiji, itd.
Namjena instrumenta
Strukturna analiza molekula, kristala i amorfnih tvari na osnovu vibracijskih svojstava njihovih konstituenata.
Popis usluga
Snimanje Ramanovo spektra tvari u krutom, tekućem i plinovitom stanju. Snimanje temperaturen ovisnosti Ramanovih spektara u intervalu 10-800 K. Snimanje mikro-Ramanovih spektara i Ramansko mapiranje s razlučivanjem od ~ 1 mikrometra na ispitivanoj površin
Kategorija
kapitalna
Vrsta instrumenta
spektrometar
Vrsta analize
strukturna analiza , površinska analiza
Samostalan/vezan
Samostalan instrument
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Characteristics

Model
Jobin Yvon T64000
Proizvođač
HORIBA Jobin Yvon model
Radno i mjerno područje
Vibracijsko područje 3-7000 cm-1. Spektralno područje 400-1100 nm.
Princip rada i mjerna tehnika
Spektrometar Jobin Yvon T64000 je trostruki monokromatorski sistem koji se sastoji od dvostrukog predmonokromatora (stage 1 and 2, na slici 1) i spektrometarskog dijela (stage 3 na istoj slici). Predmonokromator može raditi dva načina - u suptraktivnom i aditivnom modu. Suptraktivni mod rada omogućava jako potiskivanje elastično raspršenog laserskog svjetla tzv. „stray light“ što omogućava snimanje niskofrekventnih Ramanovih spektara do 3 cm-1. S druge strane aditivni mod omogućava najveću spektralnu rezoluciju. CCD detektor Symphony I tvrtke Cryogenic s poljem piksela 1024 x 256 je hlađen tekućim dušikom do temperature 140 K. Srednja kvantna efikasnost mu je u spektralnom podrucju 400-900 nm oko 40%, te je stoga optimalan za standardnu primjenu u vidljivom području. Drugi CCD detektor Symphony II s poljem piksela 2048 x 512 isto tako tvrtke Cryogenic je dizajniran za UV spektralno podrucje od 200 do 900 nm s srednjom kvantnom efikasnošću od 60%. Proces mjerenja i upravljanja kontrolira LabSpec software.

U kompletu s Ramanovim spektrometrom je i mikroskopsko postolje s kontrolerom LINKAM THMS600 za temperaturno ovisna mjerenja. Sistem THMS600 je jedan od najpopularnijih grijaćih / hladećih postolja univerzalne primjene s visokim vrijednostima brzina grijanja / hladjenja i s visokom točnošću i stabilnosti temperature koja iznosi do 0.1°C. LINKAM THMS600 je opremljen s CI94 temperaturnim kontrolerom i LNP94 pumpom za tekući dušik. Radne temperature su u intervalu od -196° do 600°C. Precizna kontrola toka tekućeg dušika omogućava kontrolu brzine hlađenja od 130 oC/min do 0.1 oC/min. Software Linksys 32 u realnom vremenu očitava temperaturu, kontrolira parametre grijanja/hlađenja kao što su brzina, granične vrijednosti, te vrijeme zadržavanja na pojedinoj temperaturi.
Popratna i dodatna oprema
Kriostat s zatvorenim ciklusom helija za snimanje na temperaturama 10-300 K.
Vijek trajanja
20 godina
Nabavna cijena
2.300.000 kn

Location

Zavod
Laboratorij
Laboratorij za molekulsku fiziku
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička 54
Krilo/Kat/Soba
VI Krilo/Podrum/Soba...

Tržišna prilika

Opis tržišne prilike
Snimanje Ramanovog spektra nepoznatog uzorka. Vibracijska interpretacija i analiza. Mapiranje Ramanovih spektara s površine uzorka. Izrada distribucije pojedine supstance na površini uzorka s rezolucijom do jednog mikrona. Ovisnost Ramanovih spektara o temperaturi za intervale 10-300 K i -196° do 600°C.
Opis usluge
Za gospodarstvene subjekte iz RH cijena snimanja jednog uzorka je 1.100 kuna + 22% PDV. Cijena je manja za 20% ako se naručuje desetak ili više snimanja odjednom, naravno pretpostavljajući odredjenu sličnost koja pomaže pripravi uzoraka.
Uzorci mogu biti poslani poštom, spektri ili rezultati složenijih analiza upućuju se po dogovoru elektronskom ili redovitom poštom. Složenije analize posebno se dogovaraju; cijena ovisi o zahtjevnosti postupka. Primjera radi moguće je izvesti Ramansko mapiranje nekog uzorka, a cijena ove analize direktno ovisi o veličini površine koja se mapira i broju točaka (utrošak vremena rada uredjaja i visoko-stručne osobe). Za orijentaciju kreće se između 3.500 i 15.000 kuna + PDV.
Prije svakog mapiranja obavezno se snimi nekoliko probnih spektara (u točkama koje nisu nasumično nego iskustveno izabrane) i tek tada se zaključuje ima li smisla raditi mapiranje. Ovime se izbjegava mogućnost skupog a neuspjelog eksperimenta.
Svakog korisnika ljubazno pitamo za neki vid deklaracije, opisa uzoraka u smislu garancije da uzorci nisu vrlo toksični, kancerogeni ili eksplozivni. Rukovanje u standardnom slučaju: mala količina uzorka (red veličine 1mm3) se utiskuje u indij foliju radi boljeg odvođenja topline i tada analizira mikro-Ramanom. Površinska rezolucija je obično oko 1 μm.
Rad za institucije koje financira MZOŠ i MK (fakulteti, instituti, muzeji i sl.) dogovara se mimo ovdje iznesenih okvira, kao i istraživanja za naručioce izvan Republike Hrvatske.
Instrument se koristi isključivo uz stručnu asistenciju ovlaštenih samostalnih operatora.

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.