Skip to main content

- PIXE (particle induced x-ray spectroscopy) tipično koristi snopove protona 2-3 MeV koji ionizacijom unutrašnjih atomskih ljuski pobuđuju emisiju karakterističnih x-zraka elemenata u uzorku. Detekcija x-zraka svih elemenata težih od Na (Z>11) se vrši poluvodičkim Si(Li) ili SDD detektorima. Analiza se može vršiti u zraku vanjskim snopom promjera 1 mm, u vakuumskoj komori široklim snopom (promjera 1 - 8 mm) ili ionskoj mikroprobi (promjera 1 mikrometar)
- RBS (Rutherford backscattering) je metoda koja koristi detekciju unatrag raspršenih iona snopa, a služi za dubinsko profiliranje elemenata težih od samog snopa (ukoliko se koristi snop He, moguće je analizirati sve elemente teže od Li).
- PIGE (particle induced gamma emission) tipično koristi snopove protona energija nekoliko MeV-a koji nuklearnim reakcijama pobuđuju jezgre lakih elemenata u uzorku na emisiju gama zračenja. Detekcija se vrši poluvodičkim Ge detektorom, a posebno je osjetljiva ze elemente poput Li, B, Be, F, Na, itd.
- NRA (nuclear reaction analysis) tipično koristi snopove protona ili deuterona energija nekoliko MeV-a koji nuklearnim reakcijama vode na emisiju čestica. Detekcija se vrši poluvodičkim Si detektorom, a metoda je posebno osjetljiva za lake izotope.
- TOF ERDA (time of flight elastic recoil detection analysis) je metoda koja koristi snopove težih iona za analizu dubinskih profila koncentracija lakih (izbijenih) atoma sa površine uzoraka (100 - 500 nm). Tipično se koriste snopovi Cl, I, Au iona.

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
Spektrometrije ionskim snopovima
Kategorija
kapitalna
Vrsta analize
strukturna analiza
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Europska komisija , Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO) , Instrument je izrađen u ustanovi , Matična ustanova
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.