Skip to main content

UV/Vis spektrofotometar Cary 4000 (Varian, Mulgrave, Victoria, Australia)

Cary 4000 je UV/VIS spektrofotometar kojim se precizno i s vrlo visokom osjetljivošću snimaju apsorpcijski spektri tvari u otopinama u području valnih duljina od 175 do 700 nm. Omogućeno je praćenje kinetike s mjerenjem promjene aposrbancije istraživanog spoja pomoću stopped-flow na vremenskoj skali reda veličine milisekunde. Snimanje se može provesti uz termostatiranje (PCB-150, Peltier Controlled) od 20-60C

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
Cary 4000
Uža područja primjene
analitička kemija
Namjena instrumenta
analiza kromofora, određivanje elektronske strukture atoma ili molekula
Popis usluga
snimanje apsorpcijskih UV/VIS spektara
Kategorija
srednja
Vrsta instrumenta
spektrometar
Vrsta analize
strukturna analiza
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Matična ustanova
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Characteristics

Proizvođač
Varian, Mulgrave, Victoria, Australia

Location

Zavod
Laboratorij
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička 54.
Krilo/Kat/Soba
II.ciklotronsko/I/114

Terms of use

Servis uz naplatu
prema raspoloživom cjeniku
Način korištenja instrumenta
samostalni rad - ovlašteni korisnici , servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS , znanstvena suradnja , servis bez naplate za korisnike iz sustava MZOS

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.