Skip to main content

Zetasizer Ultra je uređaj za određivanje veličine, zeta potencijala i koncentracije mikro i nanočestica (i molekula) u suspenzijama/otopinama metodom dinamičkog i elektroforetskog raspršenja svjetlosti.
Uređajem je moguće odrediti:
- veličinu i distribuciju veličine čestica i molekula metodom dinamičkog raspršenja svjetlosti (područje veličina 0,3 nm – 10 μm). 3 kuta detekcije raspršenja: prednji 13°, bočni 90°, stražnji 173° → prikaz rezultata mjerenja pod pojedinačnim kutom i automatski prikaz mjerenja svih kuteva raspršenja kao jedinstveni rezultat (MADLS) – realna slika uzorka
- zeta potencijal u vodenom i organskom mediju
- određivanje koncentracije nanočestica bez prethodne kalibracije. Mogućnost prikaza ukupne koncentracije čestica i koncentracije čestica u pojedinoj raspodjeli pika.
- molekulska masa polimera metodom statičkog raspršenja svjetlosti

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
Zetasizer
Uža područja primjene
koloidna kemija, kemija polimera i proteina, nanotehnologija, zaštita okoliša
Namjena instrumenta
određivanje veličine, naboja i koncentracije nano i mikročestica
Popis usluga
određivanje veličine nanočestica; određivanje naboja nanočestica; određivanje koncentracije čestica; studije stabilnosti; optimizacija procesa sinteze nanočestica, karakterizacija polimernih otopina i proteina, karakterizacija modelnih membrana (liposoma,
Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen
Uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost UIP-2017-05-7337 „Utjecaj polimera na radiolitičku sintezu magnetskih nanočestica“ (AKRONIM: POLRADNANOP)
Kategorija
srednja
Samostalan/vezan
Samostalan instrument
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO) , Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Characteristics

Model
Zetasizer Ultra
Mrežna URL adresa instrumenta na stranicama proizvođača
Proizvođač
Malvern Panalytical
Radno i mjerno područje
veličina čestica: 0,3 nm - 10 µm, zeta potencijal: bez ograničenja
Princip rada i mjerna tehnika
dinamičko raspršenje svjetlosti i elektroforetsko raspršenje svjetlosti
Ostale tehničke karakteristike
Izvor svjetlosti: 632.8 nm crveni laser, 10 mW
Veličina čestica: raspon mjerenja 0.3 nm – 10 μm
Minimalni volumen uzorka: 3 μL
3 kuta detekcije raspršenja: prednji 13°, bočni 90°, stražnji 173° → prikaz rezultata mjerenja pod pojedinačnim kutom i automatski prikaz mjerenja svih kuteva raspršenja kao jedinstveni rezultat (MADLS) – realna slika uzorka
Zeta potencijal: raspon mjerenja: bez ograničenja; minimalni volumen: 20 μL
Maksimalna provodnost uzorka: 260 mS/cm
ZS Xplorer softver: Sustav kontrola kvalitete rezultata (adaptivna korelacija) i automatsko savjetovanje; kraća mjerenja, veći broj sunranova, skraćeno trajanje, relevantniji rezultat
Određivanje koncentracije bez prethodne kalibracije
Mogućnost prikaza ukupne koncentracije čestica i koncentracije čestica u pojedinoj raspodjeli pika
Mogućnost temperiranja uzorka u rasponu od 0 do 120 oC
Varijabilna pozicija mjerenja unutar kivete
Horizontalni i vertikalni polarizatori – za anizotropne čestice (štapići, nanocjevčice...)

Location

Zavod
Laboratorij
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička cesta 54
Krilo/Kat/Soba
VII krilo/ 2. kat / soba 211

Terms of use

Popis ovlaštenih korisnika
dr.sc. Tanja Jurkin
dr. sc. Anđela Pustak
mag. chem. Ivan Marić
Servis uz naplatu
priprema i obrada uzorka
Način korištenja instrumenta
samostalni rad - ovlašteni korisnici

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.