Skip to main content

Analiza složenosti mikrobne dinamike u invadiranim livadama morskih cvjetnica

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Apr 1st 2017
End date
Mar 31st 2021
Status
Done
Total cost
1000000 HRK
More information

Morske su cvjetnice među najvrijednijim biološkim sustavima na Zemlji. Nedavno uvedena u Jadransko more, invazivna makroalga vrste Caulerpa cylindracea (Sonder) predstavlja jednu od glavnih, ali nedovoljno istraženih prijetnji opstanku morskih cvjetnica. Učinak makroalge C. cylindracea na rast cvjetnica može imati sveobuhvatan kaskadni učinak na funkcioniranje ekosustava i podršku koju livade pružaju ekosustavu. Uloga mikroorganizama i njihovih složenih interakcija s morskim cvjetnicama u održavanju rasta i razvoja livada, posebno invadiranih livada nije dovoljno razjašnjena. Predloženi projekt će po prvi puta pružiti uvid u strukturu i raznolikost epifitskih i bentičkih mikrobnih zajednica livada morske cvjetnice vrste Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson i livada invadiranim makroalgom C. cylindracea. Visoka učestalost uzorkovanja omogućit će dubinsku analizu sezonske dinamike epifitskih i bentičkih mikrobnih zajednica. Usporedbom epifitskih i bentičkih mikrobnih zajednica livada cvjetnice C. nodosa i invadiranih livada, procijeniti će se utjecaj makroalge C. cylindracea na strukturu, raznolikost i dinamiku mikrobnih zajednica. Kombiniranjem metagenomskog sa metaproteomskim pristupom dobiti će se uvid u potencijalne i ostvarene mikrobne metaboličke puteve određivanjem funkcije mikroorganizama u ovom vrijednom ekosustavu. Profiliranje masnih kiselina razjasniti će doprinos različitih izvora ukupnoj organskoj tvari livada. Projekt će doprinjeti boljem razumijevanju uloge makroalge C. cylindracea u ekosustavu morskih cvjetnica, utjecaja na strukturu i pokrivenost epifitskim zajednicama, opskrbu bentičke mikrobne zajednice hranjivim tvarima u sedimentu livada, kao i utjecaj na kvalitetu i dostupnost organske tvari višim trofičkim razinama. Na kraju, projekt će značajno unaprijediti znanje o složenosti mikrobne dinamike u invadiranim livadama morskih cvjetnica isporukom dobro strukturiranog vremenskog niza podataka i primjenom molekularnih alata nove generacije.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.