Skip to main content

Dinamični hibridni materijali za novu primjenu temeljeni na metalnim nanočesticama i gelovima

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Mar 15th 2017
End date
Mar 14th 2021
Status
Done
Total cost
1000000 HRK
More information

Proučavanje fenomena kiralnosti kod anorganskih nanočestica postaje jedna od vodećih tema istraživanja u nanoznanosti. Otkrivena su nova i zanimljiva svojstva kiralnih nanočestica koja pokazuju buduću primjenu tih sustava u temeljnim (metamaterijali) i primijenjenim (medicinska dijagnostika, terapija karcinoma) istraživanjima. Kiralnost nanočestica je važan parametar u utrci minijaturizacije. Cilj je pripraviti kiralne nanočestice s efektom cirkularnog dikroizma induciranog površinskim plazmonom (SP-CD) u vidljivom i infracrvenom dijelu spektra. Napredak u ovom području istraživanja do sada je bio otežan zbog strukturne složenosti takvih sustava te kompliciranih metoda priprave kiralnih nanočestica. Zbog toga je razvoj učinkovitih metoda priprave kiralnih nanočestica jedan od vodećih izazova s kojim se nanoznanost danas suočava. Nedavno smo izložili novi pristup dizajnu i pripravi kiralnih nanočestica. U njemu je kiralna organizacija nanočestica dobivena upotrebom predloška, supramolekularne gelne niti, po kojem je raspored nanočestica dirigiran ''upisanom informacijom'' unutar gelnih niti. Našim pristupom plazmonski cirkularni dikroizam je dobiven samo-udruživanjem zlatnih nanoštapića po predlošku, gelne niti, s upletenom (engl. twisted) morfologijom. Spektri cirkularnog dikroizma su pokazali intenzivne plazmonom-inducirane Cottonove efekte, a dobivene su do sada najviše vrijednosti anizotropnog faktora za metalne nanočestice u otopini. Predloženi projekt ima za za cilj pojasniti porijeklo fenomena kiralnosti kod anorganskih nanočestica i na molekularnoj razini proširiti saznanja o interakcijama između anorganskih nanočestica i molekula gelatora unutar gelne mreže. Nadalje, unutar ovog projekta planirano je istražiti, upotrebom oksalamidnih derivata kao molekula gelatora, mehanizam nastajanja gelnih niti s kiralnom morfologijom, kao i mogućnosti kontrole dobivene morfologije.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.