Skip to main content

Ekološki odziv sjevernog Jadrana na klimatske promjene i antropogeni učinak

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Mar 27th 2017
End date
Mar 26th 2021
Status
Done
Total cost
1000000 HRK
More information

Zbog plitkoće i zatvorenosti sjeverni je Jadran osobito osjetljiv na vanjske utjecaje, a pogotovo na promjene površinskih protoka vlage, energije i tvari. Prepoznat je kao sredozemna “vruća točka” klimatskih promjena jer se očekuje da će u budućnosti biti pod bitno većim okolišnim pritiscima od većine drugih morskih sustava. Područje ima i širu veću važnost jer u njemu zimi nastaje gusta pridnena voda koja izlazi iz Jadrana i prenosi prenoseći hranjive soli i kisik u Sredozemno more. Zimski uvjeti sjevernog Jadrana su, kako je nedavno ustanovljeno, ključni za porast odnosno smanjenje populacije jedne od najkomercijalnijih jadranskih vrsta, inćuna. Ekosustavu sjevernog Jadrana, između ostalog, često prijeti dolazak alohtonih vrsta, te neželjene i vrlo štetne pojave različitog intenziteta i trajanja (npr. pojava masovnih sluzavih nakupina ili izrazita potrošnja/potpuni nedostatak kisika u pridnenom sloju). Oceanografska baza Centra za istraživanje mora iz Rovinja, koja sadrži dugogodišnji niz podataka (od 1920. g.) temelj je tzv. ekološkog empirijskog modela (EEM) koji objašnjava promjene u sustavu sjevernog Jadrana povezujući ih s promjenama dinamike vodenih masa i geostrofičkih struja, te površinskim i riječnim protocima. Upoznavanje odziva sjevernog Jadrana na različite pritiske, a osobito one koji su povezani s klimatskim promjenama i antropogenim učincima (npr. acidifikacija i eutrofikacija), cilj je ovog projekta. Prikupljanje novih podataka te korištenje numeričkog modela omogućit će proširenje i preispitivanje postojećih znanja o promjenama sjevernojadranskog ekosustava, a osobito priobalne zone. Takvo će istraživanje omogućiti i ispitivanje odziva ekosustava na predviđene promjene, a zbog širokog raspona ekoloških karakteristika sjevernog Jadrana, rezultati istraživanja bit će primjenjivi i na druge morske sustave.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.