Skip to main content

Exploring adaptation potential of rhizosphere microbiome to climate change

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Financier
European Commission The Environmental Protection and Energy Efficiency Fund Ministry of Environmental Protection and Energy of the Republic of Croatia
Start date
May 4th 2020
End date
May 4th 2023
Status
Done
Total cost
3512578 HRK
More information

Klimatske promjene danas predstavljaju jedan od najvećih izazova za održivost poljoprivrede i sigurnost hrane. U „Sedmom nacionalnom izvješću Republike Hrvatske (RH) prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime“, navedeno je da će u RH upravo poljoprivredni sektor pretrpjeti najveće štete od posljedica klimatskih promjena. Noseći se s izazovom neizvjesne budućnosti Svjetska organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) pokrenula je inicijativu „Klimatski pametna poljoprivreda“ s ciljem razvoja strategija i mjera u svrhu osiguranja održive poljoprivrede u područjima pogođenim klimatskim promjenama. Uklapajući se u inicijativu FAO-a, ovdje predloženi projekt ima za cilj proučiti posljedice najavljenih (i već vidljivo prisutnih) ekstremnih vremenskih događaja na interakciju između mikroorganizama u tlu koji nastanjuju područje korijena (rizosferni mikrobiom) i same biljke. Navedena interakcija čini osnovu uspješnosti poljoprivrede, određujući rast i razvoj biljke, produktivnost i plodnost tla. Iako postoje istraživanja kojima se procjenjuje utjecaj varijabilnosti klime na prinos pojedinih poljoprivrednih kultura te prilagodljivost sorti dobrih morfoloških, gospodarskih i kakovosnih osobina znanstvena istraživanja koja se tiču utjeca ekstremnih događaja na mikrobne zajednice u tlu, kao nosioce svih biokemijskih procesa nužnih za sveobuhvatno funkcioniranje ekosustava tla, još uvijek su rijetka. Kako bi se istražila ova kompleksna tema projekt objedinjuje istraživače iz područja okolišne mikrobiologije, mikrobne ekologije, molekularne biologije, biotehnologije, biljne fiziologije, analitičke kemije i agronomije, a uključuje znanstvenike s Instituta Ruđer Bošković te znanstvenike sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Proučavanje odgovora mikrobne zajednice i biljke na ekstremne vremenske uvjete te promjena u njihovim interakcijama nužna je kako bi se bolje shvatila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena na poljoprivredu, smanjio stupanj neizvjesnosti vezan uz učinke klimatskih promjena te osiguralo jačanje njihove otpornosti i sposobnosti oporavka od tih utjecaja.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.