Skip to main content

GMDH algoritmi za Weka-u, paket za strojno učenje

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Financier
Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia
Start date
Feb 25th 2009
End date
May 24th 2010
Status
Done
Total cost
119600 HRK
More information

Suvremeni informacijski sustavi omogućuju brzu akviziciju ogromnih količina podataka. Relevantne informacije često su skrivene iza kompleksnih i neočitih zakonitosti u podacima. Otkrivanje znanja u bazama podataka (engl. data mining) je netrivijalna ekstrakcija prethodno nepoznatih i potencijalno korisnih informacija iz podataka, sa brojnim primjenama. Naime, na otkrivenim odnosima i obrascima temelji se donošenje odluka u sve širem području ljudske djelatnosti: poslovnom i proizvodnom sektoru (npr. makroekonomskim projekcijama, gospodarskim predikcijama, marketingu, market basket analysis), znanosti (npr. bioinformatika, medicina) i inženjerstvu (npr. biomedicina, analiza prometa, text mining, Web mining). Weka je skup alata za strojno učenje razvijen u Java programskom jeziku koji je zbog svojeg opsega, open-source filozofije i platformske portabilnosti izgradio zavidno veliku zajednicu korisnika i u akademskoj i u komercijalnoj domeni te je time de facto postao standard za otkrivanje znanja. Primarni cilj projekta je upotpuniti Weka-inu kolekciju regresijskih algoritama (neuronske mreže, SVM, regresijska stabla) GMDH algoritmima (Group Method of Data Handling) [Ivakhnenko (1967)]. Izvorna GMDH mreža niskoparametarska je, sa svojstom samoorganiziranja strukture te se može algebarski reprezentirati rekurzivno, u obliku ugnježđenih polinoma. GMDH algoritmi bit će implementirani u skladu sa arhitekturom Weka programskog paketa te će operirati nad Weka standardnim tipovima podataka i datoteka. Dodatno, razvit ćemo programski paket za interaktivnu vizualizaciju GMDH mreže, radi jednostavnije prezentacije rezultata, kao i približavanja internih mehanizama GMDH algoritama korisniku. Na Web stranici projekta, uz teorijske i sadržaje vezane uz razvijene pakete, bit će dostupni i primjeri, primjene GMDH paketa na stvarne regresijske probleme iz dvaju raznorodnih područja - termodinamike i računalne kemije.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.