Skip to main content

Genetički i epigenetički biomarkeri urođene imunosti u KOPB-u i karcinomu pluća

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
May 25th 2017
End date
May 24th 2021
Status
Done
Total cost
993000 HRK
More information

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) i tumori pluća vodeći su uzroci smrtnosti u svijetu. Usko su povezani i dijele zajedničke faktore rizika, pušenje i genetičku predispoziciju. Naime, samo 20% pušača razvije KOPB ili tumor pluća, dok prisutnost KOPB-a, definiranog smanjenim ekspiratornim volumenom zraka u 1 sekundi (FEV1), povećava rizik nastanka tumora pluća za 4 do 5 puta. Mehanistička povezanost KOPB-a i tumora pluća još uvijek je nedovoljno poznato, vjerojatno zbog heterogene kliničke slike obje bolesti. Urođeni imunološki odgovor neophodan je za održavanje zdravlja pluća i tkivne homeostaze, no nekontrolirana upala povezuje se s nastankom KOPB-a i tumora pluća. Stanice dišnog epitela i imunosne stanice eksprimiraju različite receptore za specifično prepoznavanje određenih uzoraka (eng. pattern recognition receptors, PPR) koji su sudjeluju u reakciji urođenog imunološkog odgovora na patogene i molekule koje mogu oštetiti tkivo. Poznato je da je dugotrajna i opsežna upala dovoljan rizični faktor za nastanak KOPB-a i karcinoma pluća. Međutim, još uvijek je potpuno nepoznato kako je genetička raznolikost receptora urođene imunosti povezana s regulacijom upale u plućima i dišnim putevima i kako ti procesi doprinose razvoju KOPB-a i nastanku tumora na molekularnoj i staničnoj razini. Također, histološka i molekularna heterogenost tumora pluća samog po sebi, otežava naše razumjevanje karcinogeneze i liječenja obje bolesti. Obzirom na veliku učestalost i snažnu povezanost KOPB-a i tumora pluća i nepostojanje adekvatne terapije za obje bolesti, identifikacija specifičnih genetičkih varijanti i rasvjetljavanje njihove uloge u bolesnim stanjima pridonijeti će liječenju bolesti na osobnom nivou. Stoga su specifični ciljevi predloženog projekta sažeti u dva radna područja: 1. Identifikacija genetičkih i epigenetičkih faktora rizika zajedničkih KOPB-u i tumorima pluća 2. Utvrđivanje mehanističke poveznice KOPB-a i TP-a uzimajući u obzir ulogu receptora urođene imunosti

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.