Skip to main content

Integrated test for identification of genetic changes that cause infertility

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Financier
European Commission
Start date
May 31st 2018
End date
Jun 30th 2021
Status
Done
Total cost
1244880 HRK
More information

Projekt Genom-IGT je istraživačko-razvojni projekt tvrtke Genom d.o.o kojim zajedno s partnerom Institut Ruđer Bošković razvija integrirani genetski test za neplodnost muškaraca temeljen na NGS (eng. Next Generation Sequencing) tehnologiji s ciljem povećanja kvalitete dijagnosticiranja uzroka neplodnosti i procjene odgovarajuće terapije i/ili medicinskog zahvata. Projekt je financiran od strane Ministarstva gospodarstva, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, putem Programa dodjele državnih potpora za povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja.

Cilj ovog projekta je razviti sveobuhvatni genetski test koji bi putem sekvenciniranja nove generacije (eng. Next Generation Sequencing), mogao ispitati kroz samo jednu analizu različite vrste genetskih promjena kao što su aneuploidije spolnih kromosoma, mikrodelecije na Y kromosomu i mutacije u genima povezanim s muškom neplodnošću. NGS metoda omogućuje analizu genetskog slijeda različitih segmenata genoma istovremeno što omogućava ispitivanje više genetskih uzročnika bolesti odjednom. Primjena NGS tehnologije olakšava dijagnozu, skraćuje vrijeme postupka i smanjuje troškove sveukupnih analiza. Test koji se razvija ovih projektom će integrirati poznate genetske uzročnike neplodnosti koji se rutinski obavljaju različitim molekularno-biološkim metodama te uključiti dodatne gene povezane s muškom neplodnošću kako bi se utvrdio njihov doprinos u objašnjenju neplodnosti. Geni povezani s muškom neplodnošću koji će biti uključeni u test su odabrani temeljitom analizom znanstvene literature.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.