Skip to main content

Molekularni mehanizam neurodegeneracije u Niemann-Pickovoj bolesti tip C

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Jun 1st 2017
End date
May 31st 2021
Status
Done
Total cost
962000 HRK
More information

Niemann-Pickova bolest tip C (NPC) je rijetka dječja progresivna neurodegenerativna bolest koju karakterizira nakupljanje kolesterola, gubitak Purkinjeovih neurona u cerebelumu, hiperfosforilacija proteina tau i značajna neuroinflamacija. Intrigantno je da ova rijetka nasljedna bolest (uzrokovana mutacijama u genu NPC1 ili NPC2) pokazuje niz značajki kompleksne Alzheimerove bolesti (AB). Međutim, ove neurodegenerativne bolesti pokazuju različitu „ranjivost“ regija mozga; hipokampus je primarno oštećen u AB, dok je pošteđen u bolesti NPC, a cerebelum je pošteđen u AB, dok je primarno zahvaćen u bolesti NPC. U ovom projektu ćemo primijeniti saznanja opsežnih istraživanja proteolitičke razgradnje proteina prekursora peptida amiloid-ß (APP) u najčešćoj neurodegenerativnoj bolesti AB s ciljem razumijevanja molekularnog mehanizam neurodegeneracije u rijetkoj bolesti NPC. Potaknuti našim nedavnim otkrićem da jedan od glavnih enzima AB ß-sekretaza (BACE1) povećano cijepa protein APP u bolesti NPC, ispitat ćemo ulogu proteolize enzimom BACE1 u patogenezi bolesti NPC i može li BACE1 predstavljati novu ciljnu molekulu za tretiranje/ublažavanje bolesti NPC. U hipokampusu i cerebelumu NPC1- i wt-miševa ispitat ćemo proteolizu i distribuciju APP kao i dva nedavno otkrivena isključiva supstrata za BACE1. Primarne kulture neurona hipokampusa i Purkinjeovih neurona cerebeluma ćemo upotrijebiti za otkrivanje mehanizma učinka BACE1 na patološke značajke NPC bolesti. Također, razvit ćemo ex vivo model bolesti NPC korištenjem organotipskih kultura moždanih rezova hipokampusa i cerebeluma te ćemo pratiti utjecaj inhibicije BACE1 na prevenciju/ublažavanje patoloških značajki bolesti NPC. Konačno, generirat ćemo mišji model NPC1 u kojem ćemo ukloniti gen BACE1 za potvrdu dobivenih rezultata in vivo. Ova istraživanja će ukazati na ulogu BACE1 u patogenezi NPC bolesti i na potencijalno ciljanje enzima BACE1 kao alternativnog pristupa liječenja ove još uvijek neizlječive bolesti.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.