Skip to main content

Nanokompoziti s perovskitima za fotovoltaike, fotokatalizu i senzoriku

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Nov 1st 2018
End date
Oct 31st 2022
Status
Done
Total cost
1480535 HRK
More information

Projekt će biti nastavak istraživanja provedenih u prethodnom razdoblju, posvećenih mogućnosti podešavanja svojstava tankih filmova za uporabu u fotoosjetljivim uređajima, modificiranjem njihove strukture i sastava. Istraživati će se nano-strukture i nanokompoziti koji imaju poseban oblik, kao što su nanocjevčice, nano-štapići i vrlo tanki slojevi. Za dodatnu prilagodbu svojstava, modificirat će se kemijski sastav i struktura površine filmova elektrokemijskim jetkanjem, prekrivanjem nanočesticama i tretmanom u reaktivnim plinovima. Podrška eksperimentalnom radu u postizanju ciljanih svojstava za fotonaponsku, senzorsku i fotokatalitičku primjenu, bit će teorijska predviđanja temeljena na DFT računu elektronske strukture pojedinih materijala i nanokompozita. Eksperimenti na ZnO i TiO2, provedeni u prethodnom projektu, bit će prošireni na oksidne materijale koji imaju perovskitnu strukturu, počevši od BaTiO2 i perovskita na bazi Mn. U daljnjim koracima, funkcionalnost istraživanih tankih filmova će biti istražena njihovom integracijom u dvoslojne i višeslojne strukture relevantne za pojedinu vrstu fotoosjetljivih uređaja.Za pripravu i modifikaciju tankih filmova će se koristiti razne fizikalne i kemijske metode. Strukturna i funkcionalna svojstva će se određivati standardnim tehnikama i korelirati s parametrima formiranja, što će omogućiti bolji uvid u procese relevantne za rast tankog filma. Dobiveni eksperimentalni podaci, u kombinaciji s teorijskim predviđanjima temeljenim na DFT izračunima, rezultirati će boljim razumijevanjem utjecaja sastava i nanostrukture na makroskopska svojstva. Ovo će omogućiti procjenu u kojoj mjeri je moguće, postupcima korištenim u projektu, poboljšati svojstava fotovoltaika, fotokatalizatora i senzora. Dobiveni rezultati će biti objavljeni u časopisima s visokim faktorom odjeka iz područja znanosti o materijalima.Projekt će biti djelomično posvećen obrazovanju diplomskih i doktorskih studenata što podrazumijeva i razvoj novih karijera.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.