Skip to main content

Novi molekularni mehanizmi kao mete ciljanih terapija: Interakcije molekula mikroRNA i signalnog puta Hedgehog-GLI u seroznom karcinomu jajnika

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
May 2nd 2017
End date
May 1st 2019
Status
Done
Total cost
499623 HRK
More information

Serozni karcinom jajnika je gorući klinički problem (visoka smrtnost zbog dijagnoze u poodmakloj fazi bolesti) čija molekularna podloga još nije dovoljno istražena. Naša dosadašnja istraživanja pokazala su promijenjenu aktivnost signalnog puta Hedgehog-GLI (Hh-Gli) u tumorima jajnika koji je normalno aktivan tijekom embriogeneze i u ranom razvoju, dok u odraslom organizmu u tumorima može biti aberantno aktivan. Pokazali smo da aberantna aktivnost tog signalnog puta u karcinomima ovarija nije rezultat ni mutacija niti epigenetskih promjena na razini hipermetilacije promotora najznačajnijih regulatora signalnog puta. Daljnji smjer istraživanja su molekule mikroRNA (miRNA), male nekodirajuće dvolančane molekule RNA, koje imaju ključnu ulogu u post-transkripcijskoj regulaciji genske ekspresije. Naši preliminarni rezultati ukazuju na postojanje povezanosti glavnih komponenti Hh-Gli puta i molekula miRNA. Želimo kroz profile miRNA i genske ekspresije pronaći molekule miRNA karakteristične za serozni karcinom jajnika visokog gradusa. Nadalje, in vitro i in vivo metodama želimo provesti funkcionalno testiranje interakcija molekula miRNA i njihovih ciljnih gena te utjecaj izmijenjene ekspresije molekula miRNA na fenotip tumorskih stanica. Krajnji cilj projekta je pronaći nove ciljne mete koje bi doprinijele boljoj prognozi, boljim budućim terapijama kao i pojašnjavanju složenih molekularnih interakcija. Naša je hipoteza da promjene u izražaju molekula miRNA vezane uz signalni put Hh-Gli doprinose nastanku seroznog karcinoma jajnika.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.