Skip to main content

Prirodom inspirirane održive metodologije za pripravu lijekova

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Nagrada znanost
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Nov 15th 2015
End date
Nov 14th 2016
Status
Done
Total cost
50000 HRK
More information

Farmaceutska industrija sve veći naglasak stavlja na razvoj metoda priprave lijekova s ciljem ušteda u proizvodnji. Zahtjevi prilikom razvoja novih metoda uključuju uštedu energije, smanjenje kemijskog otpada, očuvanje biosustava, smanjenu upotrebu otapala, te izbjegavanje katalizatora na bazi teških metala ili skupih biokatalizatora. Projektom je predviđen razvoj održivih metodologija inspiriranih Prirodom u svrhu ekonomičnije priprave farmaceutika. Provedbom projekta razvijena je nova katalitička tehnologija za pripravu optički čistih isoindolinonskih jezgri. Isoindolinonske jezgre strukturne su osnove niza lijekova, npr. klortalidona (diuretik), pazinaklona (sedativ) i eszopiklona (sedativ). Upotrebom organskih katalizatora – kiralnih Brønstedovih kiselina – iz jeftinih i lako dostupnih početnih spojeva asimetričnom Friedel–Craftsovom reakcijom generiraju se optički obogaćene isoindolinonske jezgre. Transformacija je brza, odvija se pri sobnoj temperaturi uz prisutstvo zraka i pri visokim koncentracijama, te rezultira s isoindolinonskim jezgrama u izvrsnim iskorištenjima. Iako razvijeni protokol ne zahtijeva upotrebu inertnih plinova, grijanje/hlađenje, odnosno velike količine otapala, optičke čistoće produkata ovise o kemijskim strukturama početnih spojeva.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.