Skip to main content

Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Financier
The Environmental Protection and Energy Efficiency Fund
Start date
Mar 1st 2020
End date
Mar 1st 2023
Status
Done
Total cost
2992930 HRK
More information

Suša predstavlja ozbiljan problem u vinogradarsko-vinarskoj proizvodnji Republike Hrvatske i utječe negativno na smanjivanje uroda i kvalitetu grožđa. Jadransko područje RH je posebno osjetljivo na sušu radi varijacije kišnih razdoblja i ekstremno visokih temperatura, međutim suša je sve češća pojava i u kontinentalnom području RH. Zbog učestale pojave suše, proizvođači grožđa i vina u Republici Hrvatskoj bilježe značajne gubitke. Suša negativno utječe na opstojnost prirodnih populacija divlje loze. Očekuje se da će se uslijed djelovanja klimatskih promjena povećati učestalost i trajanje sušnih razdoblja. Većina posebno cijenjenih vinogradarskih područja u Republici Hrvatskoj pripada područjima na kojima je iznimno teško izgraditi sustave navodnjavanja i to najčešće radi ograničenih resursa vode za navodnjavanje, stoga je na takvim područjima gotovo jedino rješenje za ublažavanje stresa uzgoj tolerantnijih sorata vinove loze na sušu. Nema podataka o tolerantnosti hrvatskih autohtonih sorata na sušu, iako u vinogradarskoj praksi postoje odlični primjeri adaptibilnosti određenih autohtonih sorata na nekim ekstremno sušnim lokalitetima. Precizno definiranje sušnih uvjeta, te razumijevanje fizioloških procesa vinove loze tijekom suše krucijalno je za determinaciju gena uključenih u ove procese i selekciju tolerantnijih sorata. Cilj projekta je istražiti tolerantnost hrvatske autohtone germplazne vinove loze na sušu. Analizirat će se bioklimatski i proizvodni pokazatelji kod glavnih autohtonih sorata vinove loze i prirodnih populacija divlje loze u RH, te će se procijeniti njihov stupanj tolerantnosti na sušu na temelju fizioloških, morfoloških i genetskih podataka. Analizirat će se SSR i SNP markeri. Rezultati projekta su u funkciji održivog vinogradarstva.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.