Skip to main content

Prosudba novih bioaktivnih materijala i postupaka u restaurativnoj dentalnoj medicini

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Suradni istraživački programi
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Mar 1st 2012
End date
Jan 3rd 2015
Status
Done
Total cost
1334000 HRK
More information

U okviru ovog programa ispitat će se svojstva i moguća poboljšanja materijala i postupaka u restaurativnoj dentalnoj medicini te bi se dale smjernice za poboljšanje postojećih i uvođenje novih kliničkih materijala i postupaka. Istraživanja bi se izvodila u laboratorijima Instituta za fiziku i Instituta Ruđer Bošković. Temelj istraživanja su ispitivanja svojstava kompozitnih materijala, novih kompozitnih materijala s amorfnim kalcijevim fosfatom, silorana, stakleno ionomernih cemenata i giomera. Za dobre kliničke rezultate nužno je imati materijal koji podliježe minimalnom porastu temperature i polimerizacijskom stresu. Skupljanje, kao popratna pojava polimerizacije materijala, uzrokuje pojavu stresa unutar materijala i na mjestu veze materijala za tvrda zubna tkiva, čime se narušava marginalni integritet ispuna. Posljednjih se godina u kliničku uporabu uvode novi niskoskupljajući monomerni sustavi kako bi se doprinijelo neutralizaciji utjecaja polimerizacijskog skupljanja. Kompozitni materijali temeljeni na siloranima polimeriziraju otvaranjem prstenaste molekule monomera i povezivanjem u lance te se tako spriječava kontrakcija materijala. Giomeri su restaurativni materijali u kojima su objedinjena svojstva kompozita i staklenih ionomera. Postupkom digitalne holografske interferometrije uspoređivat će se fotopolimerizacijsko skupljanje, a mjerenjem tvrdoće po Vickersu uspoređivat će se mikrotvrdoća uzoraka.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.