Skip to main content

Rasvjetljivanje onkogenih funkcija E6/E7 HPV-a na različitim anatomskim mjestima

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
May 15th 2017
End date
May 14th 2021
Status
Done
Total cost
992000 HRK
More information

Humani papiloma virusi (HPV) uzrokuju preko 600.000 novih slučajeva raka godišnje na različitim anatomskim mjestima. Najčešća sijela raka uzrokovanog HPV-om su anogenitalno područje te glava i vrat. Najvažniji tip tumora uzrokovan HPV-om je rak vrata maternice, koji je jedan od glavnih uzroka smrti od tumora žena diljem svijeta. HPV-i kodiraju dva onkoproteina, E6 i E7 koji su direktno odgovorni za tumorigenezu. Ovi onkoproteini ciljaju različite signalne puteve stanice domaćina vezane uz kontrolu staničnog ciklusa i apoptozu te su trajno potrebni za proces tumorigeneze. Ukoliko se bilo koji od njih prestane ispoljavati, dolazi do prestanka rasta transformiranih stanica. Stoga ovi proteini predstavljaju značajne mete za eventualne terapije, a detaljno razumijevanje molekularnih mehanizama njihovog funkcioniranja je od iznimne važnosti. U zadnjih nekoliko godina je zamijećen trend porasta učestalosti nekih od HPV-povezanih tipova tumora, pogotovo u regiji glave i vrata. Ovi tumori većinom sadrže HPV tip 16, a karakterizira ih relativno kraće vrijeme između infekcije i nastanka tumora u odnosu na anogenitalne tumore. Ovo upućuje na postojanje značajnih razlika u mehanizmima nastanka tumora na različitim anatomskim mjestima. Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta će biti otkriti da li su spomenute razlike posljedica različitih interakcija virusa i domaćina u različitim anatomskim mjestima.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.