Skip to main content

Razumijevanje pojavnosti kemijskih vrsta bakra i redoks transformacija u morskoj vodi

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Hrvatsko-švicarski istraživački program
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Dec 1st 2021
End date
Nov 30th 2024
Status
Active
Total cost
1416136 HRK
More information

Bolje razumijevanje redoks i kemije kompleksiranja metala u modernom oceanu od važnosti je za rekonstrukciju prošlosti našeg planeta. Određivanjem koncentracije i izotopnog sastava metala u sedimentima i sedimentnim stijenama istaloženim u Zemljinoj prošlosti - i usporedbom tih podataka s modernim studijama - može se steci uvid o prošlom stanju okoliša kao i o razini kisika u drevnom oceanu. Cilj ovog prijedloga je razviti i primijeniti sveobuhvatan skup analitičkih alata u svrhu istraživanje redoks transformacije bakra (Cu), relativno slabo istraživanog metala imajuci u vidu paleo rekonstrukcije, u matriksu morske vode. Prijedlog se oslanja na sinergiju jedinstvenih vještina podnositelja projektnog prijedloga: jedne od najboljih grupa u području izotopne geokemije na svijetu (ETH Zürich) i skupine vještih znanstvenika za okoliš s (Instituta Ruđer Bošković iz Zagreba), s dugogodišnjim iskustvom u području određivanja vrsta elemenata u tragovima i geokemije istih. Cu je vec prepoznat kao potencijalno značajan alat za rekonstrukciju rezine ksika u atmosferi i oceanu u Zemljinoj prošlosti. Nedavna komparativna analiza Cu i njegovih izotopa u modernim sedimentima i arhejskim škriljevcima otkrila je potencijalnu važnost značajnog rezervoara Cu(I) u drevnoj morskoj vodi. Do sada svi pokušaji određivanja izotopne Cu bilance u modernom oceanu pretpostavljaju prisutnost Cu(II) te mogućnost prisustva Cu obliku Cu (I) se uglavnom zanemaruje. Ovdje izlažemo hipotezu da je uloga redoks transformacija Cu važnija od prethodno priznatog i može igrati važnu ulogu u geokemiji Cu, čak i u dominantno oksičnim sredinama kao što su moderni oceani. U ovom izazovnom i novom projektu predviđa se razvitak analitičkih alata u vrhu analiza Cu redoks vrata u vrlo zahtjevnom matriksu morske vode.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.