Skip to main content

Razumijevanje popravka unakrsnog vezanja DNA-Protein in vivo koristeći zebricu kao istraživački model

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Installation Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Feb 1st 2018
End date
Feb 1st 2023
Status
Done
Total cost
1861000 HRK
More information

Unakrsna veza DNA-protein (eng. DNA-protein crosslink; DPC) je tip DNA oštećenja koje nastaje kao posljedica ireverzibilne kovalentne veze između DNA i proteina u prisutnosti endogenog ili egzogenog DPC inducirajućeg agensa. Endogeni DPC induceri su nusprodukti staničnog metabolizma poput oksidativnih radikala, aldehida i promjene u DNA strukturi, dok su primjeri egzogenih inducera ultraljubičasto i ionizirajuće zračenje te različiti kemijski agensi. DPC-i su česta DNA oštećenja i predstavljaju fizičku prepreku za sve DNA transakcije: replikaciju, transkripciju, rekombinaciju i popravak. Nemogućnost popravka DPC-ova uzrokuje genomsku nestabilnost i teške posljedice za organizam, uključujući preuranjeno starenje, neurodegenreaciju i pojavu tumora. Unatoč visokoj učestalosti pojave DPC-a, malo se zna o mehanizmu njihova popravka, jer se sve donedavno DPC popravak nije smatrao zasebnim mehanizom popravka DNA. Tijekom 2014. i 2016. god. nekoliko grupa je identificiralo nove stanične enzime, proteaze Wss1 i SPRTN, koje proteolizom DPC-a iniciraju njihov popravak. Otkriće proteolizno-ovisnog popravka DPC-a dovelo je do prepoznavanja DPC popravka kao zasebnog mehanizma popravka DNA oštećenja. Međutim, trenutno nije poznata regulacija cijelog mehanizma, niti je poznato koji drugi faktori sudjeluju u popravku, dok gotovo ništa nije poznato o mehanizmu DPC popravka in vivo. Stoga je glavni cilj predloženog projekta otkriti regulaciju puta popravka DPC-a in vivo koristeći ribu zebricu (Danio rerio) kao istraživački model. Koristit ćemo CRISPR/Cas9 gensku manipulaciju kako bi utišali ili mutirali gen(e) od interesa, a za koji pretpostavljamo da su uključeni u DPC popravak. Uloga pojedinih proteina (i njihovih kombinacija) u popravku DPC-a biti će analizirana nakon izolacije DPC-a iz transgeničnih embrija i odraslih jedinki zebrice. Također, konstruirati ćemo GFP reporter test sa transgenim ribama koji će omogućiti kvantifikaciju učinkovitosti DPC popravka in vivo.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.