Skip to main content

Razvoj nuklearnih tehnika za analizu objekata hrvatske kulturne baštine

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Postdoc
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Jan 2nd 2006
End date
Feb 1st 2007
Status
Done
Total cost
118400 HRK
More information

Očuvanje kulturne baštine i njena prezentacija javnosti spada u najvažnije prioritete Republike Hrvatske. Pritom, prvi i neophodni korak restauratorsko/konzervatorskog procesa zahtjeva pravilnu i potpunu analizu materijala.Budući da se u pravilu radi o vrlo vrijednim i jedinstvenim objektima, postoje stroga ograničenja na odabir metoda analize, koje moraju biti vrlo osjetljive i nedestruktivne. U takvim okolnostima sve su cjenjenije metode fizike, posebno PIXE (Particle Induced X-ray Emission) i XRF (X-ray fluorescence). Na Insitutu Ruđer Bošković, u Laboratoriju za interakcije ionskih snopova već postoji osnovna instrumentalna infrastruktura za provođenje takvog tipa istraživanja. No za upotrebu u restauratorskoj problematici te je metode potrebno dodatno modificirati. Prvi važan cilj ovog projekta je razvoj i preinake PIXE i XRF metoda na način da postanu optimizirane za analizu objekata kulturne baštine. Predviđa se razvoj i izgradnja linije vanjskog snopa za PIXE spektroskopiju (external line PIXE). Time će se proširiti mogućnost primjene ove tehnike na praktički sve tipove artefakata, jer se analize neće morati provoditi isključivo u vakuumu. Bio bi to ujedno i prvi set-up takvog tipa u Hrvatskoj. Nadalje, prilagodbom vanjskog PIXE snopa u PIXE-XRF, gdje se koristi ionskim snopom inducirano X-zračenje sekundarnih meta, pripremiti će se experimentalni set-up za detekciju elemenata u tragovima sa znatno poboljšanom osjetljivošću. Slijedeći važan cilj projekta je dizajnirati i konstruirati prijenosni XRF uređaj, jedan od danas najprimjerenijih i najsvestranijih instrumenta za elementnu karakterizaciju artefakata. Vlastiti rrazvoj hardware-skih i software-skih komponenata omogućiti će izgradnju minijaturnog prijenosnog XRF instrumenta, znatno manjeg od današnjih komercijalnih XRF uređaja sličnih karakteristika. Takav lako prenosivi uređaj imati će performance usporedive sa velikim laboratorijskim inačicama, a omogućiti će jednostavno rukovanje i primjenu u najrazličitijim uvjetima na terenu. Novoizgrađena i prilagođena PIXE linija vanjskog snopa i prijenosni XRF uređaj, primijenit će se za analizu na nizu objekata kulturne baštine, te time najdirektnije pokazati njihovu vrijednost, versatilnost i opravdanost. Istraživanja će se vršiti u suradnji s Restauratorskim odjelima Akademije Likovnih Umjetnosti u Zagrebu i Splitu, Hrvatskim Restauratorskim Zavodom, Arheološkim muzejom u Zagrebu, te drugim kulturnim institucijama u RH.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.