Skip to main content

Struktura, funkcija i evolucija proteina Nme6/Nm23-H6

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Mar 1st 2017
End date
Feb 28th 2021
Status
Done
Total cost
990000 HRK
More information

Nukleozid difosfatske kinaze (Nme/Nm23/NDPK) čine obitelj evolucijski očuvanih enzima, ključnih za odvijanje mnogo važnih bioloških procesa no njihova biokemijska funkcija nije još sasvim razjašnjena. Obitelj se sastoji od 10 članova podijeljenih u dvije skupine. Članovi Grupe I dosad su se intenzivno istraživali, posebice Nme1 u kontekstu formiranja metastaza te Nme2 koji je uključen u bolesti srca. Članovi Grupe I u ljudi pokazuju visok stupanj homologije unutar grupe kao i u usporedbi s ortolozima kod ostalih Metazoa. Posjeduju aktivnost NDPK ukoliko zauzmu oblik heksamera. Članovi Grupe II imaju znatno manji stupanj međusobne homologije te nemaju aktivnost NDPK, osim potencijalno protein Nme6, dok im multimerna struktura nije još utvrđena. Članovi Grupe II pojavili su se ranije tijekom evolucije, posebice Nme5, Nme6 i Nme7. O članovima Grupe II vrlo se malo zna, ali naši rezultati na genu/proteinu Nme6 kod spužve,Nme6Sd, upućuju na činjenicu da spužvin protein ima drugačije stanične funkcije nego njegov ljudski ortolog. Spužve smatramo živim fosilima i općenito se prihvaća teorija da se njihov genom i proteom nije znatno mijenjao posljednjih 500 milijuna godina te je sačuvao karakteristike genoma i proteoma pretka svih Metazoa. Predloženi projekt nastavlja se na naša prijašnja istraživanja na proteinima obitelji Nme kod ljudi i spužve, a usmjerit će se na rješavanje strukture te biokemijske i biološke funkcije ljudskog Nme6 i njegove promjene tijekom evolucije. U tu svrhu upotrijebit ćemo niz biokemijskih metoda koje ćemo poduprijeti metodama molekularne biologije i napredne konfokalne mikroskopije. Uvjereni smo da će naše istraživanje na Nme6 uvelike doprinijeti općem poznavanju obitelji gena/proteina te dati uvid u uloge njenih članova u glavnim bolestima današnjice.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.