Skip to main content

Utjecaj polimera na radiolitičku sintezu magnetskih nanočestica

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Installation Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Mar 1st 2018
End date
Mar 1st 2023
Status
Done
Total cost
1619631 HRK
More information

U ovom uspostavnom istraživačkom projektu istraživat će se utjecaj raznih polimera na gama-radiolitičku sintezu superparamagnetskih nanočestica željezovog oksida (SPION). SPION-i su odabrani kao modelni sustav radiolitički sintetiziranih nanočestica. SPION-i se mogu koristiti u raznim primjenama poput nosača za isporuku lijeka, kontrastnih sredstava, liječenja hipertermijom, razlaganja vode i kod magnetskog razdvajanja proteina. Radiolitička sinteza nanočestica (NČ) je novo područje istraživanja u Hrvatskoj koje do sada nikada nije bilo financirano. Treba istaknuti da predlagateljica projekta ima znanstvenu i eksperimentalnu podlogu u tom području. U ovom projektu sustavno će se istraživati utjecaj gama-zračenja kao i utjecaj odabranih polimera (poput PVP-a, dekstrana i PEO-a) na koloidnu stabilnost radiolitički sintetiziranih SPION-a, njihovu veličinu, oblik i fazni sastav. Pored toga, redukcijska svojstva ispitivanih polimera mjerit će se kvantitativnim određivanjem koncentracije nastalih Fe2+ iona u ozračenim suspenzijama. Konkretno, koncentracija Fe2+ iona bit će određena spektrofotometrijskom tehnikom upotrebom 1,10-fenantrolina i/ili redoks titracijom pomoću otopine kalijevog permanganata. U ovom projektu naći će se optimalni eksperimentalni uvjeti (najpogodniji polimer, doza i brzina doze gama-zračenja) za radiolitičku sintezu stabilne suspenzije nanočestica magnetita, odnosno SPION-a. Da bi se dobio nanomaterijal aktivan za površinski pojačanu Ramanovu spektroskopiju (SERS), površina SPION-a obložit će se zlatom (SPION@Au). Kakvoća i homogenost zlatne prevlake bitno ovisi o postupku oblaganja. U ovom projektu zlato će se nanijeti na SPION-e radiolitičkom tehnikom. Kakvoća zlatnih prevlaka ispitat će se UV-Vis spektroskopijom i visoko rezolucijskom elektronskom mikroskopijom. Uporaba SPION@Au NČ za određivanje mikromolarnih koncentracija organskih boja prisutnih u vodenoj otopini istraživat će se površinski pojačanom Ramanovom spektroskopijom.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.