Skip to main content

VirusHunter - otkrivanje novih potencijalno patogenih virusa

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Program provjere inovativnog koncepta (PoC)
Financier
Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments
Start date
Jun 1st 2016
End date
May 31st 2017
Status
Done
Total cost
350000 HRK
More information

Otkrivanje novih virusnih patogena bilo da su nastali prirodno ili da se radi o biološkom oružju, ključno je za zdravlje i sigurnost svake države, pa tako i Hrvatske. Iako se čini da je to vrlo lak zadatak s obzirom na dostupnost mnogih tehnoloških rješenja i metoda visokog razlučivanja, na tržištu trenutno ne postoji brza i dovoljno osjetljiva metoda koja bi ciljano identificirala potencijalne patogene viruse za čovjeka i/ili životinje prije nego što se sama infekcija dogodi. Glavni cilj ovog projekta je provjera inovativnog koncepta i utvrđivanje tehnološke izvedbe metode VirusHunter čiji je cilj otkrivanje novih virusnih patogena u ovisnosti o ciljnom tkivu infekcije. Predložena metoda VirusHunter bi trebala razlikovati potencijalne virusne patogene od onih koji se u uzorku samo nalaze i to u ovisnosti o putu infekcije te omogućiti njihovu identifikaciju. Projekt ima za cilj uspostaviti metodu i odrediti joj osjetljivosti tj. utvrditi količinu virusnih čestica koja se može otkriti u određenom uzorku. Kao modelni sustav za provjeru metode predlaže se adenovirus. Nakon uspješne potvrde tehnološke izvedbe VirusHunter metode za očekivati je da će se ista moći primijeniti i na druge patogene kao i na druge puteve infekcije. Na temelju literaturno dostupnih podataka pretpostavljamo da je uspješna izvedba VirusHunter-a moguća međutim to je potrebno eksperimentalno pokazati. Osim potvrde tehničke izvedivosti predložene metode očekivani rezultati ovog projekta su i izvršena provjera intelektualnog vlasništva te stvaranje novog intelektualnog vlasništva koje može dovesti do komercijalizacije metode VirusHunter.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.