Skip to main content

Višefazni pristup za dešifriranje mikrobne ekologije i biotehnološkog potencijala geotermalnih izvora u Hrvatskoj

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Programme Research Cooperability
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Oct 1st 2019
End date
May 31st 2023
Status
Done
Total cost
2104500 HRK
More information

Istraživanje bakterija i arheja koje žive u geotermalnim sustavima bilo je presudno za naše razumijevanje raznolikosti i povijesti života na Zemlji. U posljednjih nekoliko godina, pojavom sekvenciranja genoma pojavile su se velike mogućnosti u istraživanju genomskom potencijala i metaboličke aktivnost globalnog mikrobioma. Genomi od više od 300 000 bakterija I više od 3000 arhea pružili su ključni uvid u, na primjer, njihovu evoluciju i ulogu u biogeokemijskim ciklusima, njihovim načinima patogeneze i antimikrobne rezistencije i genetskim osnovicama na kojima se temelji njihov biotehnološki potencijal. Stoga podati iz metagenoma dobiveni izravno iz DNK okoliša mogu pružiti nove, neviđene uvide u strukturu, funkciju i metabolički kapacitet mikrobne zajednice. Istraživanje enzima koji djeluju u ekstremnim uvjetima od posebnog je interesa za mnoge biotehnološke i industrijske procese. U Hrvatskoj je jedan takav okoliš, geotermalni izvori, gotovo potpuno neistražen i predstavlja potencijalni izvor mikrobnih vrsta, novih putova i enzima. Glavni cilj prijedloga je upotreba visoko paralelnog kvantitativnog sekvenciranja gena rRNA SSU, sekvenciranje amplikona SSD cDNA i kvantitativna PCR reverzne transkripcije, kao i metagenomika i metatranskriptomika za analizu sastava, dinamike i funkcije mikrobne zajednice, kao i biotehnološke perspektive u brojnim hrvatskim geotermalnim izvorima. Suradnja i umrežavanje s vrhunskim europskim znanstvenicima pridonijet će daljnjem razvoju kvalitete i konkurentnosti istraživanja mikrobne ekologije u Hrvatskoj. Rezultati projekta bit će vidljivi kroz snažniju buduću suradnju s biotehnološkim tvrtkama, što će imati snažan utjecaj na razvoj modernih industrija u Hrvatskoj.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.