Skip to main content

Višestruki stresori u vodenom okolišu: razumijevanje svojstava stresora i receptora

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Jan 7th 2019
End date
Jan 6th 2023
Status
Done
Total cost
999970 HRK
More information

Posljednja znanstvena dostignuća prepoznaju sve veći utjecaj kombinacije različitih stresora na vodna tijela u Europi. Razumijevanje međudjelovanja stresora i njihovog utjecaja na biološki te kemijski status vodenih ekosustava jedan je od glavnih izazova u oblikovanju budućih politika za zaštitu okoliša. Kako bi odgovorili na navedeni izazov, utjecaje stresora treba sagledati jednako iz perspektive stresora i receptora. Sukladno tome, svrha ovog projekta je doprinijeti razumijevanju svojstava stresora i receptora. Iz „perspektive stresora“, primjenjujući metode računalne kemije kao i multifaktorska fotodegradacijska istraživanja, projekt će unaprijediti razumijevanje međuodnosa onečišćivača u smjesi stavljajući poseban naglasak na nanomaterijale i njihovu interakciju s drugim onečišćivačima tijekom procesa adsorpcije i fotodegradacije. Iz „perspektive receptora“ projekt je usmjeren na pružanje zbirnog pogleda na molekularne procese tijekom općeg odgovora na višestruki stres. UNDERSTANDOR predlaže korištenje Postrojenja umjetnih rijeka (jedinstvenog sustava u Europi) i mesokosmos pokusa koji će omogućiti vremensko ''omics'' profiliranje biofilma kao i vodenih beskralješnjaka tijekom izlaganja ekološki značajnim (dugoročna izloženost niskim dozama) stresnim događajima. Dobiveni profili omogućit će vremensku rekonstrukciju dinamike gena, proteina i metabolita u zajednici biofilma i vodenih beskralješnjaka u uvjetima višestrukog stresa (npr. onečišćivači, temperatura, suša). Okupljanjem interdisciplinarnog tima s četiri europske i jedne ne-europske znanstvene institucije s jedinstvenom kombinacijom znanja i vještina, stvoriti će se razina znanja i iskustva neophodna za provođenje projektnih aktivnosti. Očekujemo da će rezultati istraživanja u okviru ovog projekta imati znatan utjecaj na područje istraživanja slatkih voda.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.