Skip to main content

Zaštitni mehanizmi i učinci flavonoida ugrađenih u nanonosače u modelnim membranama i neuronima

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Apr 15th 2017
End date
Apr 14th 2021
Status
Done
Total cost
955940 HRK
More information

Flavonoidi, polifenolne biomolekule s antioksidativnom aktivnošću prepoznate su kao potencijalno novi terapeutici neurodegenerativnih bolesti. Osim što mehanizam antioksidativnog učinka flavonoida do danas nije u potpunosti razjašnjen, mogućnosti njihove terapeutske primjene smanjuje i slaba topljivost u vodi te kemijska nestabilnost pri fiziološkim uvjetima, koja se javlja prilikom primjene farmaceutskih proizvoda. Moguće rješenje je ugradnja flavonoida u nanočestice (NČ) kao nosače. Cilj predloženog projekta je riješiti problem slabe topljivosti u vodi i kemijske nestabilnosti dostavom flavonoida ugrađenih u NČ do modelnih membrana i neurona, čime bi se trebali poboljšati njihovi zaštitni učinci. Kako bi potvrdili primjenjivost ovog pristupa, u sklopu predloženog projekta istražit će se i interakcije između NČ i stanica, posebice membrana i NČ, jer su one od iznimne važnosti za unos u stanice i nanotoksičnost. Kao nano-nosači flavonoida koristit će se dvije vrste biorazgradivih mezoporoznih NČ, silike i getita. Mezoporozne magnetske Fe3O4 NČ su odabrane kao kontrolne NČ zbog dokazanih superiornih svojstava ugradnje i otpuštanja lijekova. Kombinacijom komplementarnih eksperimentalnih tehnika, koja do sada nije u potpunosti iskorištena u području nanobiotehnologije (mikroskopija atomskih sila, spektroskopija sila, infracrvena spektroskopija s oslabljenom totalnom refleksijom, dinamičko raspršenje svijetlosti, mikrokalorimetrija), predloženi projekt će u konačnici omogućiti detaljne informacije o utjecaju veličine, oblika, naboja i hidrofobnosti NČ s ugrađenim flavonoidima na modelne membrane i neurone, posebice u uvjetima oksidativnog stresa. Također, informacije o naboju te promjeni strukturnih i nanomehaničkih svojstava modelnih odnosno neuronskih membrana će omogućiti razvoj novih, poboljšanih terapeutika za neurološke poremećaje izazvane oksidativnim stresom.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.