Ruđer inovacije

Ruđer inovacije

Ruđer inovacije d.o.o. je tvrtka specijalizirana za komercijalizaciju inovacija i transfer tehnologije u vlasništvu Instituta Ruđer Bošković. Svojevrsna je poveznica znanosti i tehnologije s gospodarstvom i industrijom. Osnovana je 2006 godine uz punu podršku Vlade i Svjetske banke s ciljem poticanja suradnje i partnerstva istraživačkih instituta, fakulteta i inovatorske zajednice s tvrtkama iz gospodarstva.

Otvorena je, kako znanstvenoj zajednici, istraživačima i inovatorima kojima pomaže u komercijalizaciji inovacija i rezultata znanstvenih istraživanja, tako i tvrtkama koje žele primijeniti znanje znanstvene zajednice u svom poslovanju.
Aktivnosti Ruđer inovacija uključuju pronalaženje i procjenu intelektualnog vlasništva, zaštitu prava na intelektualno vlasništvo te pomoć pri odabiru i realizaciji odgovarajućeg modela komercijalizacije (licenciranje, osnivanje spin-off tvrtki, zajednička ulaganja).

Kontakt

Ruđer inovacije d.o.o.
Bijenička 113, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 2360 111
fax: +385 1 2347 811
e-mail: info@r-i.hr
www.r-i-hr

Ruđer inovacije pružaju usluge savjetovanja o transferu tehnologije i zaključivanja poslovnih ugovora te financiraju inovacije i projekte. Svrha je pomoći hrvatskim inovatorima i znanstvenicima te njihovo znanje na svjetskom tržištu učiniti što konkurentnijim.

Ciljevi

 • promicati inovacijsku kulturu te jačati svijest o prednostima komercijalizacije znanstvenih projekata i inovacija
 • jačati svijest o važnosti zaštite intelektualnog vlasništva
 • razvijati različite oblike suradnje između znanstvenih institucija i industrije
 • jačati potražnju poslovnog sektora za istraživanjem i razvojem na IRB-u
 • olakšati prijenos tehnologije i inovacija s IRB-a u proizvodna poduzeća
 • poticati akademsko i inovatorsko poduzetništvo
 • podupirati tvrtke temeljene na znanju u njihovom razvoju od početnog stadija do faze rasta

Područja djelovanja

 • pronalaženje i procjena intelektualnog vlasništva
  • pretraga patentnih baza
  • tehnološka procjena
  • tržišna procjena
  • izrada studija isplativosti
 • postupak zaštite intelektualnog vlasništva
  • odabir najprikladnijeg oblika zaštite
  • pisanje patentnih prijava
  • pokrivanje troškova zaštite
  • pravna pomoć
 • komercijalizacija intelektualnog vlasništva
  • marketinška strategija i odabir partnera
  • odabir najpovoljnijeg načina komercijalizacije
  • pregovaranje, pisanje i izvršavanje ugovora
  • osnivanje spin-off tvrtki
  • izrada poslovnih planova
  • sjemenski kapital
  • projektni menadžment
 • daljnje faze komercijalizacije
  • pronalaženje dodatnih izvora financiranja
  • kontrola poštivanja ugovora
  • prikupljanje naknada i prihoda te njihovo raspodjeljivanje

Dobrobit suradnje

 • za tvrtke:
  • kvalitetniji, brži i jeftiniji razvoj i istraživanje
  • primjena novih tehnologija i inovacija nastalih u suradnji sa znanošću
  • stvaranje komparativne prednosti na tržištu 
 • za znanstvenike
  • naknade od licenciranja intelektualnog vlasništva
  • naknade od suradnje s gospodarstvom (sponzorirani istraživački projekti, zajednička ulaganja, stipendije)
  • naknade od raznih konzultantskih usluga (stručne procjene, analize podataka, servisne usluge, ispitivanja i analize) 
 • vlasnički udio u spin-off i start-up tvrtkama

Tvrtka Ruđer inovacije otvorena je za pružanje savjeta i pomoć u komercijalizaciji inovacija.

Više informacija o tvrtki Ruđer inovacije d.o.o. može se naći na web stranicama www.r-i.hr