Ekspertno snimanje i interpretacija spektara NMR

Spektrometar NMR Bruker AV600

Spektrometar NMR Avance 600 Bruker posjeduje supravodljivi magnet jakosti polja 14 T te dvije probe za uzorke isključivo u tekućem stanju. Širokopojasni kanali (frekvencijskog raspona od 24 - 600 MHz) omogućuju analizu većine izotopa (od Ag-107 do H-1). Mjerenja je moguće provoditi u temperaturnom rasponu od 223 - 373 K.

Spektroskopija nuklearne magnetske rezonancije (spektroskopija NMR) je istraživačka metoda koja koristi magnetska svojstva jezgri pojedinih atoma za analizu fizičkih i kemijskih svojstava molekule u kojoj se atomi nalaze. Bazira se na fenomenu nuklearne magnetske rezonancije i omogućuje detaljnu informaciju o strukturi, dinamici i kemijskom okolišu molekule.

Spektroskopiju NMR najčešće koriste kemičari i biokemičari za istraživanje svojstava organskih molekula. To mogu biti mali spojevi koji se analiziraju jednodimenzijskim tehnikama H-1 i C-13, pa sve do velikih proteina i nukleinskih kiselina za koje su neophodne višedimenzijske tehnike.

Zahtjev za snimanje spektra NMR (MS Word predložak) možete pronaći ovdje, dok program za obradu spektara NMR možete pronaći ovdje.

Upute korisnicima za preuzimanje spektara s mrežnog poslužitelja možete pronaći ovdje.