Laboratorij za mjerenje niskih radioaktivnosti

Laboratorij za mjerenje niskih radioaktivnosti

Ines Krajcar Bronić

Voditelj laboratorija

dr. sc. Ines Krajcar Bronić

+385 1 457 1271
Fax: +385 1 4680239
left right

Više informacija možete naći na starim laboratorijskim WEB stranicama:
http://ariadne.irb.hr/hr/str/zef/z3labs/lna/

E-mail kontakt laboratorija: lna@irb.hr

Misija 

Primjena radioaktivnih (14C, 3H) i stabilnih (2H, 13C, 18O) izotopa u multidisciplinarnim znanstvenim istraživanjima i drugim znanstvenim područjima (arheologiji, geologiji, hidrogeologiji, geokemiji, paleoklimatologiji, ekologiji, forenzici), razvoj tehnika mjerenja aktivnosti izotopa radiougljika i tricija na svjetskoj razini te diseminacija i prijenos znanja.

Na temelju pouzdanih mjerenja tehnikama dostupnima u Laboratoriju, Laboratorij pruža uslugu visoke razine kvalitete korisnicima u znanosti i kupcima iz ostalih vrsta organizacija te tako svim korisnicima i kupcima osigurava donošenje vjerodostojnih zaključaka koji proizlaze iz mjernih rezultata Laboratorija. 

Vizija 

Upotrebom najsuvremenijih mjernih tehnika te objedinjavanjem instrumentalne infrastrukture, osoblja i znanja biti vodeći laboratorij u Hrvatskoj, prepoznatljiv u Europi, u mjerenjima i primjeni radioaktivnih i stabilnih izotopa ugljika, vodika i kisika. 

Djelatnost 

Osoblje Laboratorija za mjerenje niskih radioaktivnosti bavi se primjenom radioaktivnih i stabilnih izotopa ugljika, vodika i kisika (14C, 13C, 3H, 2H, 18O) u multidisciplinarnim znanstvenim istraživanjima i drugim znanstvenim područjima kao što su arheologija, geologija, hidrogeologija, geokemija, paleoklimatologija i ekologija te razvojem tehnika mjerenja aktivnosti izotopa 14C i 3H. Značajan dio istraživanja se provodi u krškom okolišu uz upotrebu geokemijskih i izotopnih analiza.

U Laboratoriju se određuje starost različitih vrsta uzoraka metodom radioaktivnog izotopa ugljika (14C) i upotrebom akceleratorske masene spektrometrije (AMS) i/ili tekućinskog scintilacijskog brojača (LSC). Određuje se i udio biogene komponente u organskim tekućinama i čvrstim tvarima. Također, određuje se koncentracija aktivnosti tricija u vodama sa ili bez elektrolitičkog obogaćenja.

Laboratorij sudjeluje u domaćim (MZOS, HRZZ) i međunarodnim projektima koje financiraju Europska unija (npr. FP5, FP6 i FP7) te Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). Ostvarena je i značajna suradnja s brojnim znanstvenim i kulturnim institucijama, lokalnim vlastima i industrijom. 

Andreja Sironić
dr. sc.

Stručni savjetnik
+385 1 457 1271
1283 1501

Bogomil Obelić
dr.sc.

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
umirovljenik
+385 1 468 0219
1238
091 / 5638 991

Damir Borković
Mag. Phys.

+385 1 457 1271
1283 1501

Ines Krajcar Bronić
dr. sc.

znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
voditeljica Laboratorija za mjerenje niskih radioaktivnosti
+385 1 457 1271
1283 1501

Ivanka Lovrenčić Mikelić
dr. sc.

Znanstvena suradnica
+385 1 456 0943
1238 1283

Jadranka Barešić
dr. sc

viši znansveni suradnik
+385 1 456 1001
1401 1283

Nada Horvatinčić
dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 0943
1238 1283

C-14 i Cs-137 u sedimentima – usporedba metoda i primjena na recentne sedimente

Glavni istraživač / voditelj: Ines Krajcar Bronić

Odredit će se profili 14C i 137Cs u recentnim jezerskim sedimentima s područja Plitvičkih jezera u Hrvatskoj. Pomoći ćemo kolegama u Novom Sadu da razviju metodu mjerenja 14C aktivnosti u okolišu tehnikom apsorpcije CO2 i provesti harmonizaciju metoda pripreme uzoraka i mjernih procedura, te međulaboratorijsku interkomparaciju.

više »
hrzz

HRZZ-IP-11-2013-1623 Reconstruction of the Quaternary environment in Croatia using isotope methods - REQUENCRIM

Ines Krajcar Bronić - voditeljica od 2017 // Nada Horvatinčić voditeljica od 2014 do umirovljenja 2016: Ines Krajcar Bronić

Reconstruction of the Quaternary environment in Croatia using isotope methods.

više »
Mjerenje koncentracije aktivnosti tricija (3H) u prirodnim vodama

Mjerenje koncentracije aktivnosti tricija (3H) u prirodnim vodama

Mjeri se koncentracija aktivnosti tricija (3H) u prirodnim vodama: oborinama, pozemnim i površinskim vodama.

više »
Radioaktivni raspad 14C

Određivanje starosti metodom 14C

Mjerenjem koncentracije 14C u uzorcima koji sadrže ugljik moguće je odrediti njihovu starost.

više »