Mjerenje koncentracije aktivnosti tricija u prirodnim vodama uz elektrolitičko obogaćenje

Datum početka projekta
01.01.2010.
Datum kraja projekta
31.12.2011.
Status
Završen
Kategorija projekta
Bilateralna znanstveno-istraživačka suradnja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Ostvareni rezultati

Uspostavljena je uspješna suradnja izmedju Laboratorija za mjerenje niskih aktivnosti, Institut "Ruđer Bošković" i Laboratorija za tekućinskoscintilacijsku spektrometriju, Institut "Jožef Stefan". Oba laboratorija koriste iste tehnike mjerenja aktivnosti tricija u uzorcima voda te su tijkom godine razmijenjena iskustva i znanja posebno tijekom ostvarenih posjeta.

Provedena je međulaboratorijska usporedba rezultata dobivenih mjerenjem 3H aktivnosti u različitim uzorcima voda u laboratorijima IJS i IRB. Uspoređene su 3H aktivnosti referentnih standarda i "spike" uzoraka u oba laboratorija (bez elektrolitičkog obogaćenja), te uzorci prirodnih voda (kišnice, površinske i podzemne vode), koji su u oba laboratorija prošli standardne procedure pripreme i mjerenja. Opaženo je dobro slaganje oba niza mjerenja s koeficijentom korelacije 0,991.

U sklopu interkomparacije IAEA TRIC2008 izmjerena je 3H aktivnost u šest uzoraka vode u oba laboratorija, te su za svaki uzorak izračunate vrijednosti statističkih parametara z i u.

Na trećem Europskom IRPA kongresu (Helsinki, 2010) predstavljen je rad:

J. Barešić, N. Horvatinčić, I. Krajcar Bronić, B. Obelić: Comparison of two techniques for low-level tritium measurement – gas proportional and liquid scintillation counting, 3rd European IRPA Congress, Helsinki, Finland, June 2010. Abstracts. 212-212 (ISBN: 978-952-478-549-5); Proceedings, Full papers of poster presentations: IRPA, 2010. P12-21-1 - P12-21-5. http://www.irpa2010europe.com/proceedings.htm 

Na 8. simpoziju Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja predstavljen je rad:

J. Barešić, I. Krajcar Bronić, N. Horvatinčić, B. Obelić, A. Sironić, J. Kožar-Logar: Mjerenje tricija u uzorcima voda tekućinskim scintilacijskim brojačem uz elektrolitičko obogaćenje. U: Zbornik radova Osmog simpozija HDZZ, Krk, 13.-15.4.2011., Urednici: Krajcar Bronić I., Kopjar N., Milić M., Branica G. HDZZ, Zagreb. 2011. str. 461-467.
zbornik dostupan na www.hdzz.hr

Održana su sljedeća predavanja suradnika IJS na IRB:

J. Kožar Logar: "Laboratorij za LSC: preteklost, sedanjost in prihodnost", 13.7.2010.

K. Kovačič: "Tritium and Gamma-ray Emmiters in Slovenian Groundwaters", 15.12.2010.

Glavni istraživač / voditelj
Ines Krajcar Bronić

Ines Krajcar Bronić, dr. sc.

znanstvena savjetnica u trajnom zvanju +385 1 457 1271