Skip to main content

Mjerenje koncentracije aktivnosti tricija u prirodnim vodama uz elektrolitičko obogaćenje

Category
Bilateralna znanstveno-istraživačka suradnja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Start date
Jan 1st 2010
End date
Dec 31st 2011
Status
Done

Ostvareni rezultati

Uspostavljena je uspješna suradnja izmedju Laboratorija za mjerenje niskih aktivnosti, Institut "Ruđer Bošković" i Laboratorija za tekućinskoscintilacijsku spektrometriju, Institut "Jožef Stefan". Oba laboratorija koriste iste tehnike mjerenja aktivnosti tricija u uzorcima voda te su tijkom godine razmijenjena iskustva i znanja posebno tijekom ostvarenih posjeta.

Provedena je međulaboratorijska usporedba rezultata dobivenih mjerenjem 3H aktivnosti u različitim uzorcima voda u laboratorijima IJS i IRB. Uspoređene su 3H aktivnosti referentnih standarda i "spike" uzoraka u oba laboratorija (bez elektrolitičkog obogaćenja), te uzorci prirodnih voda (kišnice, površinske i podzemne vode), koji su u oba laboratorija prošli standardne procedure pripreme i mjerenja. Opaženo je dobro slaganje oba niza mjerenja s koeficijentom korelacije 0,991.

U sklopu interkomparacije IAEA TRIC2008 izmjerena je 3H aktivnost u šest uzoraka vode u oba laboratorija, te su za svaki uzorak izračunate vrijednosti statističkih parametara z i u.

Na trećem Europskom IRPA kongresu (Helsinki, 2010) predstavljen je rad:

J. Barešić, N. Horvatinčić, I. Krajcar Bronić, B. Obelić: Comparison of two techniques for low-level tritium measurement – gas proportional and liquid scintillation counting, 3rd European IRPA Congress, Helsinki, Finland, June 2010. Abstracts. 212-212 (ISBN: 978-952-478-549-5); Proceedings, Full papers of poster presentations: IRPA, 2010. P12-21-1 - P12-21-5. http://www.irpa2010europe.com/proceedings.htm 

Na 8. simpoziju Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja predstavljen je rad:

J. Barešić, I. Krajcar Bronić, N. Horvatinčić, B. Obelić, A. Sironić, J. Kožar-Logar: Mjerenje tricija u uzorcima voda tekućinskim scintilacijskim brojačem uz elektrolitičko obogaćenje. U: Zbornik radova Osmog simpozija HDZZ, Krk, 13.-15.4.2011., Urednici: Krajcar Bronić I., Kopjar N., Milić M., Branica G. HDZZ, Zagreb. 2011. str. 461-467.
 zbornik dostupan na www.hdzz.hr

Održana su sljedeća predavanja suradnika IJS na IRB:

J. Kožar Logar: "Laboratorij za LSC: preteklost, sedanjost in prihodnost", 13.7.2010.

K. Kovačič: "Tritium and Gamma-ray Emmiters in Slovenian Groundwaters", 15.12.2010.

Laboratory for Low-level Radioactivities

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.