Svjetlosna mikroskopija

Svjetlosna mikroskopija

Instrument: svjetlosni mikroskop Leica DMLS, Leica, Njemačka

Godina proizvodnje: 2001.

Svjetlosni mikroskop Leica DMLS opremljen je digitalnom kamerom i stolićem za grijanje. Leica DMLS je moderni svjetlosni mikroskop za laboratorijsku primjenu. Video kamera Sony model No. SSC-DC58AP omogućuje mikroskopiranje pomoću kompjutera, te snimanje slika i videa. Mikroskopiranje je moguće u prolaznom i polariziranom svjetlu, te uz fazni kontrast. Koristi se za istraživanje morfologije anorganskih i organskih kristala i polimernih kompozita, kao i za identifikaciju liotropnih i termotropnih kapljevitih kristala. Stolić za grijanje omogućuje praćenje promjene tekstura polimorfa ili termotropnih kapljevitih kristala  porastom i sniženjem temperature.