Patologija organizama iz voda u odnosu na zagađivala i akvakulturu

Mrežnica
Datum početka projekta
01.02.2007.
Datum kraja projekta
31.12.2011.
Status
Završen
Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Šifra projekta
098-0982934-2752

Onečišćenje okoliša ugrožava kvalitetu vodenih ekosustava. Posljedice mogu biti promjene zdravstvenog stanja akvatičkih organizama.

Fiziološke/anatomske promjene organizama ili biocenoze u vodi predstavljaju bolest uzrokovanu poremećajem fizikalnih, kemijskih i/ili bioloških parametara te njihovih međusobnih kombinacija.

Istraživanja su vođena na slatkovodnim i morskim vodenim ekosustavima i to na rijekama Sutli, Matici, Uni, Gackoj, Lici, Korani, Kupi, Dobri, Mrežnici i Dravi. Na Jadranu se istraživalo na uzgajalištima lubina na Pelješcu, Ugljanu i Limskom kanalu te tovilištu tuna kod otoka Zverinca.

Osim standardnih terenskih i laboratorijskih metoda, za detekciju i karakterizaciju ribljih virusa, bakterija i parazita, korištene su metode temeljene na lančanoj reakciji polimerazom (PCR). Primjenom ovih metoda ubrzao se dijagnostički postupak i povećala osjetljivost detekcije patogena.

U slatkom i morskom akvatoriju detaljno se pratila fizikalno-kemijska, biološka (plankton i bentos) i mikrobiološka kakvoća vode te uspostavljala korelacija s promjenama kod akvatičkih organizama.

Glavni istraživač / voditelj
dr.sc. Emin Teskeredžić

Emin Teskeredžić, dr.sc.

znanstveni savjetnik +385 1 468 0943
091 23 84 592 ; 091 23 84 591

Ostali suradnici

Dr. sc. Zlatica Teskeredžić
Dr.sc. Damir Kapetanović
Dr.sc. Marija Tomec
Dr. sc. Damir Valić
Dr. sc. Marija Tomec
Dr.sc.Božidar Kurtović
Dr.sc. Irena Vardić Smrzlić
Zdenko Roman, viši tehnički suradnik
Branko Španović, viši tehnički suradnik
Zvjezdana Šoštarić Vulić, viši tehnički suradnik

26
Velj

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 26.02.2018. Vrijeme: 11:30

Predavač: dr.sc. Željka Knežević
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Sekundarno zračenje u protonskoj radioterapiji - Pregled istraživanja pasivnim dozimetrima unutar različitih fantoma

26
Velj

Kolokvij Zavoda za organsku kemiju i biokemiju

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 26.02.2018. Vrijeme: 14:00

Predavač: dr.sc. Irena Dokli
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Određivanje apsolutne konfiguracije i totalna sinteza (+)-asperparalina C

28
Velj

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 28.02.2018. Vrijeme: 14:00

Predavač: dr.sc. Silva Katušić Hećimović
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Proučavanjem rijetke monogenske bolesti do razumijevanja Alzheimerove bolesti

Sva događanja