AFM usluge analize

AFM usluge analize

Kapitalna oprema: AFM sustav za mikroskopiju atomskih sila 

  • vizualizacija i karakterizacija površina i površinskih procesa na nanoskali primjenom mikroskopije atomskih sila (AFM), (npr. proteini, lipidne vezikule, stanice, biomineralizirane strukture, gelovi, nanočestice, tanki filmovi, legure, keramika, dentalni kompoziti, tkanina, papir)
  • karakterizacija mikronskih i submikronskih organskih čestica u vodenim sistemima (npr. uvjeti izražene antropogene aktivnosti: marikultura, pristaništa brodova, ispusti) primjenom komplementarnih površinskih tehnika
23
Ožu

Seminar Zavoda za molekularnu medicinu

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 23.03.2017. Vrijeme: 14:00

Predavač: Ksenija Božinović, mag. mol. biol.
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Epigenetic changes in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC)

23
Ožu

Kolokvij Centra za znanstvene informacije

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 23.03.2017. Vrijeme: 15:00

Predavač: dr. sc. Jelka Petrak, Medicinski fakultet Sveučilišta u ZagrebuHrvoje Barić, Croatian Medical Journal

Garfieldu u spomen!

24
Ožu

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 24.03.2017. Vrijeme: 13:00

Predavač: Ivo Crnolatac
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Biomolekularne interakcije, što nakon?

Sva događanja »