AFM usluge analize

AFM usluge analize

Kapitalna oprema: AFM sustav za mikroskopiju atomskih sila 

  • vizualizacija i karakterizacija površina i površinskih procesa na nanoskali primjenom mikroskopije atomskih sila (AFM), (npr. proteini, lipidne vezikule, stanice, biomineralizirane strukture, gelovi, nanočestice, tanki filmovi, legure, keramika, dentalni kompoziti, tkanina, papir)
  • karakterizacija mikronskih i submikronskih organskih čestica u vodenim sistemima (npr. uvjeti izražene antropogene aktivnosti: marikultura, pristaništa brodova, ispusti) primjenom komplementarnih površinskih tehnika
24
Velj

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 24.02.2017. Vrijeme: 10:00

Predavač: Krešimir Salamon
Ustanova: Institut za fiziku, Zagreb

Tanki filmovi: uvid u (nano)strukturu i morfologiju pomoću rendgenskih metoda

27
Velj

Kolokvij Zavoda za organsku kemiju i biokemiju

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 27.02.2017. Vrijeme: 13:00

Predavač: Kristina Vlahoviček-Kahlina
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Derivati ugljikohidrata u Passerinijevoj reakciji

27
Velj

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 27.02.2017. Vrijeme: 14:30

Predavač: dr. sc. Trpimir Ivšić
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Kiralnost po granici disciplina: kataliza, apsolutna konfiguracija, samoorganizacija

Sva događanja »