AFM usluge analize

AFM usluge analize

Kapitalna oprema: AFM sustav za mikroskopiju atomskih sila 

  • vizualizacija i karakterizacija površina i površinskih procesa na nanoskali primjenom mikroskopije atomskih sila (AFM), (npr. proteini, lipidne vezikule, stanice, biomineralizirane strukture, gelovi, nanočestice, tanki filmovi, legure, keramika, dentalni kompoziti, tkanina, papir)
  • karakterizacija mikronskih i submikronskih organskih čestica u vodenim sistemima (npr. uvjeti izražene antropogene aktivnosti: marikultura, pristaništa brodova, ispusti) primjenom komplementarnih površinskih tehnika