Hidrogeološka istraživanja gornjeg toka rijeke Kupe i njezinih pritoka

Hidrogeološka istraživanja gornjeg toka rijeke Kupe i njezinih pritoka
Datum početka projekta
01.01.2010.
Datum kraja projekta
31.12.2011.
Status
Završen
Kategorija projekta
Bilateralna znanstveno-istraživačka suradnja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Ugovoreni iznos financiranja
8000 EUR

Uvod

Drenažni bazen rijeke Kupe, površine 10.000 km2 je veliki supraregionalni bazen, koji ima centralnu poziciju u Hrvatskoj, a djelomično se proteže i na dvije susjedne države (Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu). Sjevero-zapadni dio bazena predstavlja značajne vodne resurse za Hrvatsku i Sloveniju. Krški izvor rijeke Kupe nalazi se u podnožju planine Risnjak na 313 m nadmorske visine. Od izvora, Kupa teče oko 5 km unutar šumom bogatog područja Nacionalnog Parka Risnjak, kojega karakteriziraju veliki biodiverzitet i krški fenomeni. Na rubu Nacionalnog Parka Risnjak, rijeka Kupa prima prvu veću pritoku, rijeku Čabranku. Geokemijska istraživanja, kao i istraživanja stanja zagađenja vodotočnih sedimenata čitavog drenažnog bazena Kupe, izuzev ovog dijela unutar Nacionalnog Parka, detaljno su proveli Frančišković-Bilinski (2005; 2006; 2007; 2008) i Frančišković-Bilinski i sur. (2005a, 2005b, 2007). Preliminarno istraživanje trošenja stijena u ovom području objavljeno je u radu Bilinski (2008).

Slična istraživanja vodotočnih sedimenata unutar Nacionalnog Parka nisu bila provedena, kao ni istraživanja kvalitete vode s obzirom na ekotoksične elemente.

Izotopna analiza vode nije provedena i porijeklo vode nije određeno.

 

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je provesti hidrogeološka istraživanja, kako bi se definiralo točno porijeklo vode rijeke Kupe.

Hipoteza je da izvori rijeka Kupe i Rječine (koje pripadaju slivu Crnog, odnosno Jadranskog mora) dobivaju vodu iz istog tijela podzemne vode, koje se nalazi na graničnom području dva sliva ispod planine Risnjak. Dva izvora međusobno su udaljena 22 km, a nalaze se na 313, odnosno 385 metara nadmorske visine.

 

Područje istraživanja

Istraživanje će biti provedeno u gornjem toku rijeke Kupe i njenih pritoka i na rijeci Rječini. Naše istraživanje posebno ćemo usredotočiti na područja koja nisu izložena antropogenom utjecaju, gdje mineraloški, geokemijski i sastav stabilnih izotopa reflektiraju litologiju.

 

Očekivani rezultati i moguća primjena

Hipoteza o zajedničkom tijelu podzemne vode iz kojega potječu vode Kupe i Rječine biti će potvrđena ili opovrgnuta. To će dovesti do proširenja postojećeg znanja i baza podataka o ovim važnim vodnim resursima. Rezultati će dovesti do nekoliko publikacija u znanstvenim časopisima. U današnje vrijeme, posebno uslijed promjena klime koje će značajno utjecati na regiju Mediterana u dolazećim desetljećima, razumijevanje naših vodenih resursa je od najvećeg značenja. Nastojati ćemo pridonijeti razumijevanju vodenih resursa u području rijeke Kupe u okviru ove suradnje.

Glavni istraživač / voditelj
Stanislav Frančišković-Bilinski

Stanislav Frančišković-Bilinski, dr.sc.

viši znanstveni suradnik (na radnom mjestu znanstvenog suradnika) +385 1 456 1081

Ostali suradnici

Glavni istraživač s hrvatske strane

Dr.sc. Stanislav Frančišković-Bilinski

 

Glavni istraživač s austrijske strane

Prof.dr.sc. Thilo Hofmann

 

Suradnici na projektu iz Hrvatske

Dr.sc. Halka Bilinski

Dr.sc. Vlado Cuculić

 

Suradnici na projektu iz Austrije

Prof.dr.sc. Hermann Häusler

M.sc.cand. Philipp Stadler

Foto galerija LFKT
P2260010
anchialine (43)
Nacionalni park Krka
Nacionalni park Krka (2004)
Otvoreni dani 2005.
Nacionali park Mljet & Kaštela
Luka Rijeka
prethodni sljedeći
2nd Symposium on “Anchialine Ecosystems”
25
Tra

Zajednički kolokvij Zavoda za molekularnu biologiju i Zavoda za molekularnu medicinu

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 25.04.2018. Vrijeme: 11:00

Predavač: prof.dr.sc. Peter David Eckersall
Ustanova: Institute of Infection, Immunity Inflammation and the School of Veterinary Medicine, University of Glasgow, UK

Proteomic Investigations in Production Medicine: Innate Immune Responses to Disease in Cattle, Chicken and Atlantic Salmon

25
Tra

Seminar Zavoda za teorijsku fiziku

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 25.04.2018. Vrijeme: 14:00

Predavač: Dmitri Bykov
Ustanova: LMU

Complex structures and zero-curvature equations for sigma-models

26
Tra

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 26.04.2018. Vrijeme: 13:00

Predavač: dr.sc. Tihomir Balog
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Hiperoksija i reaktivni radikali

Sva događanja