Informacijski sustavi o kakvoći okoliša i procjeni okolišnog rizika

Datum početka projekta
01.01.2007.
Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Šifra projekta
098-0982934-2723
Više informacija
stranica projekta na Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Primjena Informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) prepoznata je u svijetu kroz praćenje (monitoring) stanja okoliša i sigurnosti upravljanja rizikom u opasnostima izazvanih prirodnim pojavama, industrijskim akcidentima, te utjecajem energetskih i prometnih sustava (Environmental Informatics). Od posebnog su interesa in-situ sustavi i daljinska mjerenja za praćenje stanja okoliša putem umreženih uređaja (senzora) i komunikacijskih sustava. Strateški pravci istraživanja u RH uključuju dugoročne: 2. Zaštita okoliša i gospodarenje okolišem, 5. Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) i kratkoročne: 1. Okoliš (Environment) s usmjerenjem na Security of Transport-Influence on Environment. Naša istraživanja su interdisciplinarna i pokrivaju ove pravce. Cilj projekta je razvoj specijaliziranih informacijskih sustava (IS), Web aplikacija za vremensko-prostorne prikaze i servisa za učinkovito upravljanje složenim podacima i procesima iz istraživanja voda, prirodnih i antropogenih izvora zagađenja, procjene okolišnog rizika, uključujući i utjecaj prometa na vodotoke. Provodit će se istraživanja vezana uz daljinsku kontrolu mjerne opreme i uređaja kao i mogućnosti automatskog izvještavanja o statusu njihova ispravnog rada ili alarmiranje u slučaju neispravnosti. Ostvarivanjem postavljenih ciljeva unaprijedit će se primjena suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT). Ovaj projekt pružit će potporu integriranom upravljanju okolišem i nadzoru vodotoka i plovnih putova u skladu s propisima, standardima i preporukama EZ. Unaprijedit će se upravljanje informacijama i njihovo korištenje u postupku procjene ekološkog rizika. Time će se dati značajan doprinos ostvarenju nacionalnih strateških ciljeva održivog razvoja te donošenju pravovremenih odluka u zaštiti okoliša s osvrtom na vodene ekosustave, prirodne i antropogene izvore zagađivanja i nadzor vodotoka i plovnih putova. Provjeru rezultata moguće je izvršiti analizom objavljenih znanstvenih rezultata, kroz suradnju s drugim Europskim projektima (npr. INTEREG IIIB, FP6, FP7), sudjelovanjem u međunarodnim tijelima, ekspertnim grupama te primjenom znanstvenih rezultata. Razvojem Informacijskih i komunikacijskih sustava o kakvoći okoliša i procjeni okolišnog rizika omogućit će se učinkovito upravljanje informacijama i pospješiti donošenje odluka na različitim razinama istraživanja (nacionalni i evropski projekti) i za razne korisnike (istraživači, tijela državne uprave RH).

Glavni istraživač / voditelj
Foto Jadranka Pečar-Ilić

Jadranka Pečar Ilić, izv. prof. dr. sc.

viša znanstvena suradnica +385 1 456 1140

Ostali suradnici

Istraživači:

dr.sc. Tarzan Legović, dr.sc. Zoran Skočir (FER, Sveučilište u Zagrebu), dr.sc. Ivica Ružić (vanjski suradnik ZIMO, IRB)

Stručni suradnik:

mr.sc. Zoran Ereš

Napomena

Voditelj projekta (2007.-2008.): dr.sc. Ivica Ružić

Voditelj projekta (2009.-  ): dr.sc. Jadranka Pečar-Ilić

25
Svi

5. Dan elektrokemije8th ISE satellite student regional symposium on electrochemistry

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 25.05.2018. Vrijeme: 08:00

Ustanova: Institut Ruđer Bošković

25
Svi

Simpozij 5. dan elektrokemije

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 25.05.2018. Vrijeme: 08:00

Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Sva događanja