Laboratorij za molekularnu genetiku

Laboratorij za molekularnu genetiku

Kombinirajući genetički i biokemijski pristup u razjašnjavanjima strukture i funkcije gena/genoma, kao i funkcije njihovih produkata – proteina i RNA istražujemo osnovne molekularne procese koristeći dva modelna organizma: spužve i streptomicete.

Dušica Vujaklija

Voditelj laboratorija

dr.sc. Dušica Vujaklija

+385 1 457 1258
left right

Laboratorij za molekularnu genetiku (LMG) osnovan je 1991. godine i bavi se istraživanjima osnovnih molekularnih procesa u živim organizmima kombinirajući genetički i biokemijski pristup u razjašnjavanjima strukture i funkcije gena/genoma, kao i funkcije njihovih produkata – proteina i RNA.

Unutar Laboratorija djeluju dvije istraživačke grupe koje istražuju specifične i evolucijski sačuvane biološke značajke kompleksnih bakterija streptomiceta i najstarije skupine životinja - spužvi.

Glavna područja istraživanja u Laboratoriju su:

 • uloga fosforilacije Ser/Thr/Tyr, njen značaj za metabolizam DNA, osobito za SSB proteine kod streptomiceta
 • karakterizacija proteina uključenih u metabolizam ADP-riboze kod streptomiceta
 • istraživanje gena i proteina spužve čiji homolozi su uključeni u razvoj ili povezani s bolestima, ili su pak važni za prijelaz u višestaničje
 • boidiverzitet spužvi i drugih endemičnih svojti u Hrvatskoj koristeći molekularno-genetičke metode

Andreja Mikoč
dr.sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 1115
1458 1515

Bruna Pleše
dr. sc.

Viši asistent
+385 1 457 1239
1458

Dušica Vujaklija
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1258
1459

Helena Bilandžija
dipl. ing.

asistent
+385 1 457 1239
1458

Helena Ćetković
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1115
1515

Matija Harcet
dr. sc.

znanstveni suradnik
1617 1458

Mirna Halasz
dr.sc.

+385 1 457 1239
1458

Tina Paradžik
dr.sc.

visi asistent
+385 1 457 1258
1459

Želimira Filić
prof.biol.

znanstveni novak - asistent
+385 1 457 1258
1459 1617

ADP-ribozilacija proteina u modelnom prokariotu Streptomyces coelicolor i čovjeku

Posttranslacijska modifikacija proteina ima važnu ulogu u regulaciji funkcije proteina i interakciji proteina s drugim molekulama. ADP-ribozilacija proteina je posttranslacijska modifikacija kojom se skupina ADP-riboze iz NAD+ prenosi na ciljne proteine.

više »

Comparative phosphoproteome analysis of S. rimosus oxytetracycline producers strains

Glavni istraživač / voditelj: Dušica Vujaklija

The aim of this project is to determine the role of protein phosphorylation in antibiotic production from industrially important bacterium.

više »
Sekvenciranje DNA

Sekvenciranje DNA

Usluga određivanja slijeda nukleotida u molekuli DNA Sangerovom metodom.

više »
 • ABI PRISM 3100-Avant genetic Analyzer, (DNA servis) kapilarni sekvenator, uređaj za sekvenciranje DNA
 • Hladnjak na -80°C (Innova U360- New Brunswick), za pohranjivanje uzoraka
 • Elektroporator (Eppendorf 2510), uređaj za transformaciju bakterijskih stanica
 • Ultrazvučni dezintegrator, uređaj za razbijanje staničnih stjenki ili bioloških materijala
 • Laminar flow, Aura-VF48, Biozaštitna oprema s ugrađenim UV lampama
 • Zračni inkubator s tresilicom (Innova 40, 2kom.), uređaji za uzgoj bakterija pri 37ºC i 28ºC
 • Analitička vaga, Sartorius—BP160P (max 160 gr)
 • Uređaji za Elektroforezu i pripadajući izmjenjivači struje
 • Speed-vac (Savant), uređaj za ugušćivanje radioaktivno obilježenih uzoraka
 • 3 PCR instrumenta uključujući i gradijent PCR
 • Preparativna centrifuga s hlađenjem, (IEC-Centra MP4)
 • Preparativna centrifuga s hlađenjem, (Sigma 202MK)
 • Mala stolna i brza centrifuga s hlađenjem, (Eppendorf- 5415R; 2kom)
 • Mala stolna i brza centrifuga (Eppendorf 5424)
 • UV Cabinet ( Cleaver Scientific Ltd.), Mali stolni UV kabinet za pripremu uzoraka za PCR