Istraživanje uloge proteinske modifikacije ADP-ribozilacije kod bakterija

Istraživanje uloge proteinske modifikacije ADP-ribozilacije kod bakterija
Datum početka projekta
01.03.2017.
Datum kraja projekta
28.02.2021.
Status
Aktivan
Kategorija projekta
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Ugovoreni iznos financiranja
1.000.000,00 HRK
Šifra projekta
IP-20106-06-4242

Post-translacijske modifikacije događaju se nakon biosinteze proteina, mijenjaju svojstva proteina te proširuju njihov funkcionalni repertoar i regulaciju. ADP-ribozilacija proteina je reverzibilna post-translacijska modifikacija u kojoj se adenozin difosfat (ADP)-ribozni dio iz nikotinamid-adenin-dinukleotida (NAD) prenosi na ciljni protein. To je evolucijski očuvan proces koji kontrolira važne stanične procese kod eukariota. ADP-ribozilacija je otkrivena i kod nekoliko vrsta bakterija, ali su njezina regulacija i fiziološka važnost kod bakterija vrlo slabo istražene. Trenutno dostupni podaci ukazuju na to da ADP-ribozilacija sudjeluje u regulaciji proizvodnje antibiotika u modelnoj bakteriji iz roda Streptomyces, S. coelicolor. Streptomiceti su uobičajene bakterije tla poznate kao glavni proizvođači velikog broja različitih prirodnih bioaktivnih spojeva, posebno antibiotika.
U okviru ovog projekta ćemo identificirati i opisati proteine odgovorne za stavljanje i skidanje proteinske modifikacije ADP-ribozilacije kod bakterije S. coelicolor i razjasniti stanične i metaboličke puteve koje ova modifikacija kontrolira. Razumijevanje procesa ADP-ribozilacije kod streptomiceta trebalo bi nam omogućiti bolju manipulaciju i kontrolu metabolizma kod ovih iznimno važnih industrijskih mikroorganizama. Zbog očuvanosti proteina uključenih u proces ADP-ribozilacije, nove spoznaje do kojih dođemo kroz ovaj projekt moći će se primijeniti i na druge bakterijske vrste, a u nekim aspektima potencijalno i na ljude.

Glavni istraživač / voditelj

Andreja Mikoč, dr.sc.

znanstvena suradnica +385 1 456 1115

Ostali suradnici

Dr. sc. Helena Ćetković,  Institut Ruđer Bošković
Dr. sc. Matija Harcet, Institut Ruđer Bošković
Dr. sc. Mirna Halasz, Institut Ruđer Bošković
Dr. sc. Bruna  Pleše, Institut Ruđer Bošković
Dr. sc. Ivan Ahel, Sveučilište u Oxfordu, Ujedinjeno Kraljevstvo

Konzultant:
Dr. sc. Dušica Vujaklija, Institut Ruđer Bošković