Laboratorij za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju

Laboratorij za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju

Veći dio istraživanja fokusiran je na funkciju i regulaciju središnjeg i perifernog serotoninskog sustava, a područje znanstvenog interesa kreće se od regulacije gena, preko stanične i međustanične signalizacije do ponašanja životinje. Drugi smjer istraživanja obuhvaća patofiziologiju cerebrospinalnog likvora na eksperimentalnoj i kliničkoj razini.

Lipa Čičin-Šain

Voditelj laboratorija

dr.sc. Lipa Čičin-Šain

+385 1 456 1045
left right
Glavno područje našeg istraživanja su različiti aspekti patofiziologije serotonina (5-hidroksitriptamin, 5HT), a usmjereno je na neurokemijske i molekularne studije serotoninskih sinaptičkih proteina – transportera, enzima i receptora, s naglaskom na istraživanja serotoninskog prijenosnika (5HTT) kao ključnog regulatora serotonergične aktivnosti. Cilj istraživanja je upoznati ulogu serotoninskog sustava u različitim biološkim procesima, od bazičnih, na razini stanice, pa do onih vezanih za funkcioniranje organizma u cjelini, kao što su emotivne i spoznajne funkcije, razvoj jedinke, međuodnos središnjeg i perifernog serotoninskog sustava, njihova interakcija sa ostalim sustavima (imunim, cirkulatornim, skeletnim itd).
Fundamentalna istraživanja većim dijelom se provode na originalnom eksperimentalnom modelu štakora sa konstitucijski promijenjenom homeostazom centralnog i perifernog serotonina: Wistar-Zagreb 5HT štakor. Model je razvijen u našem laboratoriju selektivnim odabirom životinja prema ekstremnim vrijednostima aktivnosti perifernog serotoninskog transportera, a sadašnji fokus istraživanja obuhvaća neurokemijsku, molekularnu i bihevioralnu karakterizaciju sublinija s ciljem upoznavanja kompenzacijsko/adaptacijskih mehanizama nastalih kao odgovor na konstitucijski promijenjenu funkciju serotoninskog transportera. Dio istraživanja koji se odnosi se na ulogu serotonina u staničnim procesima provodi se na primarnim staničnim kulturama i relevantnim staničnim linijama.
P6240021
Klinička istraživanja su translacijskog karaktera, a obuhvaćaju neurokemijske studije trombocitnih serotoninskih parametara i genetičke studije sinaptičkih serotonergičkih proteina u odabranim patološkim stanjima (alkoholizam, autizam, suicidalnost, migrena, epilepsija i dr.). U sklopu istraživanja oblikovane su genske (DNA) i tkivne (krv, likvor) banke normalnih i patoloških humanih uzoraka.
Drugi smjer istraživanja u Laboratoriju za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju obuhvaća studij hidrodinamike cerebrospinalne tekućine. Originalni pristup istraživanju na in vivo modelu ogleda se u razradi inovativnih kiruških pristupa koji su doveli do novo-predloženog koncepta fiziologije likvora. Jedan od ciljeva ovih istraživanja je i razumijevanje patoloških stanja kao što su hidrocefalus i edem mozga.

Jasminka Štefulj
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1350
1615 1755
++385 (0)95 866 4106