DEvOuT-Određivanje ključnih molekula epitelno-mezenhimalne tranzicije kao mogućih ciljeva za terapiju raka jajnika

DEvOuT-Određivanje ključnih molekula epitelno-mezenhimalne tranzicije kao mogućih ciljeva za terapiju raka jajnika

Autor slike: Juran Kralj

Datum početka projekta
10.07.2017.
Datum kraja projekta
09.07.2021.
Status
Aktivan
Kategorija projekta
Projekti Hrvatske zaklade za znanost

U značajnom broju slučajeva se rak jajnika dijagnosticira u uznapredovanom stadiju zbog kasne pojave simptoma i nedostatka metoda/markera koji bi se mogli koristiti za ranu dijagnostiku. Najveći problem uspješne terapije lijekovima je razvoj otpornosti već tijekom kancerogeneze (20-30%). Kod oko 70-80% bolesnica, koje uspješno odgovore na terapiju, dolazi do povratka bolesti unutar godine dana. Najvažniji molekularni mehanizmi odgovorni za otpornost na lijekove su: a) smanjeni ulazak lijeka u stanicu, b) inhibicija stanične smrti i/ili c) pojačana ekspresija/mutacije specifičnih molekula koje sudjeluju u popravku DNA oštećenja uzrokovanih lijekovima. Proces epitelno-mezenhimalne tranzicije (EMT), to jest izmjena epitelnog u mezenhimalni fenotip, korelira s napredovanjem bolesti i metastaziranjem te otpornosti na terapiju. Promjene u ekspresiji mnogih gena i proteina potiču EMT i igraju ulogu u odgovoru tumora na terapiju. Nekoliko različitih mikroRNA (miRNA) može regulirati ekspresiju proteina uključenih u EMT, a promjene u njihovoj ekspresiji mogu djelovati i na odgovor stanica na terapiju različitim lijekovima.

Ovaj projekt istražuje odnos između otpornosti raka jajnika na terapiju i terapijom potaknute epitelno-mezenhimalne tranzicije. Pretpostavka je da postoje ključne molekule uključene u oba procesa koje bi se mogle koristiti kao ciljne molekule za terapiju. Jedan od ciljeva ovog projekta je uin vitromodelima kulture stanica pronaći ključne molekule (proteine na transkripcijskom i translacijskom nivou) te miRNA, kao regulatore, odgovorne za EMT i razvoj otpornosti na karboplatinu. Nakon toga utvrditi ekspresijski status izdvojenih molekula u uzorcima tkiva bolesnica (normalnovstumorsko), te korelirati pronađene promjene s odgovorom bolesnica na terapiju. Nadalje, važnost ključnih molekula u regulaciji EMT i razvoju otpornosti na karboplatinu željeli bi pokazati i korištenjem organoida, trodimenzionalnog (3D)in vitromodela kulture tkiva sličnih fizioloških karakteristika kao tkivo jajnikain vivo.

Proces EMT je u posljednjih nekoliko godina zaokupio pažnju brojnih znanstvenika koji se bave istraživanjem tumora. Veliki broj znanstvenih članaka opisuje promjene u genima, miRNA i ekspresiji različitih proteina kao bitne u procesu same EMT, kao i ulozi EMT u invaziji, metastaziranju tumora te odgovoru bolesnica na terapiju. Međutim, činjenica je da do danas ključne molekule koje su odgovorne za EMT i razvoj otpornosti na lijekove, nisu poznate.

Glavni istraživač / voditelj
Anamaria Brozović

Anamaria Brozović, dr. sc.

viši znanstveni suradnik +385 1 456 1145