Laboratorij za epigenomiku

Laboratorij za epigenomiku

Koraljka Gall Trošelj

Voditelj laboratorija

dr. sc. Koraljka Gall Trošelj

left right

Temeljni znanstveni interes laboratorija je kemoprevencija raka, u kontekstu obrata ranih promjena (primarno metilacija molekule DNA i specifične supresivne modifikacije histona) u epigenomu (buduće) stanice raka.

Modelne sustave istraživanja čine kulture stanica i zloćudni tumori glave i vrata.

Modelni sustav kulture stanica istražuje se na razinama „intaktnog sustava“ i sustava koji se ciljno mijenja  prirodnim spojevima (primarno: kurkumin i resveratrol) i inhibitorima poli(ADP-ribozil)acije. U ovim se sustavima prate promjene vezane uz ispoljavanje gena: CTCF, BORIS, EZH2 i JMJD3 – u kontekstu metilacije molekule DNA, alternativnog izrezivanja pre-mRNA i postavljanja izabranih represivnih biljega na histon H3.

Prije navedeni geni se istražuju  i na modelnom sustavu tumora glave i vrata (grkljan i donji dio ždrijela) koji se od 2001. godine pohranjuju u Banci tumora, u suradnji s Kliničkim bolničkim centrom „Sestre milosrdnice“.

 Članovi Laboratorija aktivno sudjeluju u nastavnim programima na diplomskim i doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Dubrovniku.

Koraljka Gall Trošelj
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 0972
1552

Marko Tomljanović
Mag. Pharm.

Asistent
+385 1 457 1248
1763

Paško Konjevoda
dr.sc.

Znanstveni suradnik
+385 1 468 0193
1334

Renata Novak Kujundžić
dr.sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 0949
1343 1714

Višnja Stepanić
dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
Stručni savjetnik
+385 1 457 1248
1763

Određivanje mutacija u protoonkogenu ret

Ova se genetička analiza provodi u oboljelih od medularnog karcinoma štitne žlijezde kako bi se isključilo/potvrdilo postojanje nasljedne mutacije. Ova se suradnja provodi s KBC "Sestre milosrdnice".

više »

Disertacije 

Grbeša, Ivana. Promjena metilacije DNA i gubitak genomskog upisa IGF2/H19 u zloćudnim tumorima grkljana.Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 11.06.2010. 2010, Voditelj: Gall Trošelj, Koraljka. 

 

Diplomski radovi 

 Rončević, Marina. Utjecaj kurkumina, resveratrola i sirtinola na transkripciju gena EZH2 u stanicama HT29 . Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 13.07. 2011., Voditelj: Novak Kujundžić, Renata. 

Zovkić, Sanja. Utjecaj metilacije na aktivnost promotora P0 i P1 gena IGF2 u dvije stanične linije karcinoma čovjeka. Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 25.05. 2011., Voditelj: Koraljka Gall-Trošelj. 

Kolundžija, Sandra. Utjecaj metilacije DNA i vezanja proteina CTCF/BORIS na transkripciju gena IGF2AS u stanicama Cal27 i HT29. Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 27.09. 2010., 63 str. Voditelj: Novak Kujundžić, Renata. 

Ćuk, Katarina. Vezanje proteina CTCF i BORIS na promotor gena TOP2A u stanicama Cal27. Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 14.05. 2009., Voditelj: Novak Kujundžić, Renata.

Popović, Doris. Vezanje proteina CTCF na H19 ICR u stanicama Cal27. Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 26.09. 2008.,  Voditelj: Novak Kujundžić, Renata.

Najnoviji radovi ZMM-a