Laboratorij za personaliziranu medicinu

Laboratorij za personaliziranu medicinu

Znanstvena djelatnost LPMed-a je usmjerena na istraživanja molekularno-genetičke osnove nastanka i napredovanja sporadičnih tumora debelog crijeva te farmakogenetske studije vezane uz učinkovitost ili toksičnost tumorske terapije.

Voditelj laboratorija

dr.sc., dr.med. Sanja Kapitanović

+385 1 456 1108
Fax: +385 1 456 1010
left right

Znanstvenici LPMed-a imaju dugogodišnje iskustvo u području istraživanja molekularno-genetičke osnove tumora debelog crijeva, neuroendokrinih tumora gastrointestinalnog sustava ali i drugih zloćudnih tumora čovjeka. Budući da je rak debelog crijeva u Hrvatskoj, kao i u svijetu, jedan od najčešćih zloćudnih tumora te jedan od vodećih uzroka smrti od tumora, istraživanja koja se provode u okviru ovog laboratorija predstavljaju bitnu sastavnicu programa Istraživanje raka na IRB-u.

Jedno od značajnijih dostignuća laboratorija LPMed je i uspostava Hrvatske banke tumora i DNA oboljelih od gastrointestinalnih tumora koja je smještena u Zavodu za molekularnu medicinu kao rezultat uspješne suradnje ovog laboratorija i zdravstvenih ustanova u RH.

U okviru LPMed uvedene su i molekularno-genetičke analize nasljednih tumora gastrointestinalnog sustava (FAP, HNPCC), nasljednih i somatskih farmakogenetičkih biljega kao i molekularno-genetička analiza neurofibromatoze tipa 1.

Emilija Zapletal
dr. sc.

viši asistent
+385 1 457 1383
1557 1731

Sanja Kapitanović
dr.sc., dr.med.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 1108
1611 1508

Tamara Čačev
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1383
1557

Tanja Matijević Glavan
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1384
1558

Tina Catela Ivković
dipl.ing.

znanstveni novak
+385 1 456 1108
1508

Molekularna genetika i farmakogenetika gastrointestinalnih tumora

Glavni istraživač / voditelj: Sanja Kapitanović

Cilj ovog istraživanja je ispitati nasljedne i sporadične genetske promjene u gastrointestinalnim tumorima radi boljeg razumijevanja mehanizama njihovog nastanka i napredovanja kao i uspostaviti prospektivnu farmakogenetičku studiju kojom bi se ispitala korelacija između poznatih polimorfnih biljega i terapije gastrointestinalnih karcinoma.

više »
Molekularno-genetičke analize

Molekularno-genetičke analize

Laboratorij za personaliziranu medicinu pruža usluge molekularno-genetičkih analiza nasljednih bolesti povezanih s povećanim rizikom oboljevanja od raka te analize farmakogenetičkih biljega.

više »
Najnoviji radovi ZMM-a