Laboratorij za proteinsku dinamiku

Istraživačke aktivnosti laboratorija temelje se na istraživanju i razumijevanju dinamike proteina kao ključnoj odrednici za nastanak i razvoj tumora, metastaziranje, određivanje terapeutskih meta i osnova za njihov odgovor na terapiju.

Neda Slade

Voditelj laboratorija

dr. sc. Neda Slade

+385 1 456 0926
Fax: +385 1 456 1010
left right

Istraživanja LPD razvijaju se u nekoliko smjerova:

  1. Istraživanje interakcijskih partnera tumor supresorskog proteina p53 u melanomu, s naglaskom na izoforme p53, p73 te obitelji proteina nme/nm23/NDPK i Gli te istraživanje uloge interakcijskih proteina u kontkstu aktivnosti p53 u melanomu.
  2. Studija mutacija p53 u kontekstu istraživanja endemske nefropatije, bolesti uzrokovane okolišem koja je vezana uz nastanak karcinoma gornjeg mokraćnog sustava.
  3. Izučavanje utjecaja podjedinica enzima nukleotid difosfatske kinaze, Nme1 i Nme2 na migraciju te njihove potencijalne sinergističke uloge u tom staničnom procesu. Istraživat će se  i članovi grupe II obitelji proteina Nme, posebice, Nme 6, uključujući njegovu lokalizaciju i biološku ulogu u stanici.
  4. Istraživanje učinka potencijalno neuroprotektivnih spojeva na fosforilaciju proteina tau u kulturi neurona P19.

Anđela Horvat
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 0997
1752 1754

Bastien Lucien Jean Proust

+385 1 456 0996
1754 1512

Maja Herak Bosnar
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 0996
1752

Maja Jazvinšćak Jembrek
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0997
1753

Neda Slade
dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 0926
1511

Nikolina Hanžić
mag. biol. mol.

PhD student (asistent)
1754
Nemo6 - Struktura, funkcija i evolucija proteina Nme6/Nm23-H6

Nemo6 - Struktura, funkcija i evolucija proteina Nme6/Nm23-H6

Glavni istraživač / voditelj: Maja Herak Bosnar

Nukleozid difosfatske kinaze (Nme/nm23/NDPK) čine obitelj evolucijski sačuvanih enzima ključnih za odvijanje brojnih važnih bioloških procesa. Obitelj proteina Nme sastoji se od deset članova podijeljenih u dvije grupe. Grupa I, koja obuhvaća proteine Nme1-Nme4 dosad je intenzivno istraživana, posebno Nme1 u kontekstu stvaranja metastaza. Članovi Grupe II  pojavili su se ranije tijekom evolucije, pogotovo Nme5, Nme6 i Nme7 i vrlo su slabo istraženi. Brojni proteini iz evolucijski različitih organizama pokazuju visoku sačuvanost ne samo u primarnoj strukturi već i u predviđenoj sekundarnoj i tercijarnoj strukturi s ortolozima kod sisavaca, uključujući i čovjeka. Stoga se može pretpostaviti da najvjerojatnije imaju slične ili identične biokemijske i biološke funkcije. Predloženi projekt oslanja se na naša prijašnja istraživanja obitelji Nme kod čovjeka i spužvi s ciljem rješavanja strukture, biokemijske i biološke funkcije te evolucije ljudskog Nme6. U tu svrhu koristit ćemo niz biokemijskih metoda u kombinaciji s najnovijim metodama u molekularnoj biologiji te naprednu konfokalnu mikroskopiju.

više »
ProNetMel - New Protein Networks for Novel Therapeutic Avenues in Human Melanoma

ProNetMel - Otkrivanje novih proteinskih interakcija kao podloga za nove pristupe liječenju melanoma čovjeka

Glavni istraživač / voditelj: Neda Slade

Glavni cilj ovog istraživačkog projekta je u melanomima otkriti interakcije proteina p53 s partnerskim proteinima koji su sposobni mijenjati njegovu funkciju. Posebno smo zainteresirani za moguće interakcije proteina p53 s članovima njegove obitelji kao što su p53- i p73-izoforme; s proteinima nm23, osobito nm23-H1 i nm23-H2; kao i s obitelji proteina Gli.

više »
Najnoviji radovi ZMM-a